template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat curent continuu subiectul I iulie
-Filiera teoretica : profilul real;
- Filiera tehnologica : profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului;
- Filiera vocationala: profilul militar .
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica:
A. Mecanica,
B. Elemente de termodinamica,
C. Producerea si utilizarea curentului continuu,
D. Optica.
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. Producerea si utilizarea curentului continuu

Subiectul I.

Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
graficul puterii
1. In figura de mai sus este reprezentata dependenta puterii electrice disipate pe un rezistor de patratul intensitatii curentului electric prin acesta. Rezistenta rezistorului este egala cu:
a. 10 Ω.
b. 20 Ω.
c. 30 Ω. d. 80 Ω. (3p)
Rezolvare :
P = I2·R
Din grafic rezulta :
R = P/I2 = 60w/3A2 = 20 Ω
Solutia este b. 20 Ω → ( 3p )

2. Un rezistor este parcurs de un curent electric avand intensitatea I = 5 mA, in intervalul de timp Δt = 5 s. Sarcina electrica ce strabate o sectiune transversala a rezistorului are valoarea:
a. 25 mC.
b. 50 mC.
c. 12,5 C.
d. 25 C.(3p)
Datele problemei
I = 5 mA = 5·10-3A
Δt = 5 s
q? (C)
Rezolvare:
I = q/Δt ; → q = I·Δt      q = 5·10-3A · 5 s = 25 ·10-3 C = 25 mC
Solutia este a. 25 mC → (3p)

3. Rezistenta electrica echivalenta intre punctele A si B ale montajului din figura de mai jos este:
Gruparea rezistoarelor
a. R/3.
b. R/2.
c. 5R/8.
d. 2R/3.
(3p)
Rezolvare
Schema montajului de mai sus este echivalenta cu schema urmatoare
Rez echivalenta
Re1 = ( R1 + R2 )R3/( R1 + R2 + R3 )
Re2 = [( R1 + R2 )R3/( R1 + R2 + R3 )] + R4
RAB = {[( R1 + R2 )R3/( R1 + R2 + R3 )] + R4 }R5 /
[( R1 + R2 )R3/ ( R1 + R2 + R3 )] + R4 + R5
R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R
RAB =5/8 R
Solutia este c. 5/8 R ; → ( 3p )
4. Un voltmetru ideal (RV → ∞) este conectat la bornele unei baterii care alimenteaza un bec prin conductoare cu rezistenta electrica neglijabila. Indicatia voltmetrului reprezinta:
a. caderea de tensiune pe rezistenta interna a bateriei
b. tensiunea electromotoare a bateriei
c. suma dintre tensiunea electromotoare si caderea interioara de tensiune
d. tensiunea la bornele becului. (3p)
Rezolvare
Rez voltmetrului
U = I·RV
I = E/(RV + r )
U = [E/(RV + r)]·RV
U = E·RV/RV (1 + r/RV)
RV →∞, atunci r/RV → 0 si
U = E
Solutia este b. → (3p)

5. Marimea fizica a carei unitate de masura in S.I. poate fi scrisa in forma W·m· A-2 este:
a. tensiunea electrica
b. rezistenta electrica
c. puterea electrica
d. rezistivitatea electrica (3p)
Rezolvare
W·m· A-2m = V·A·m/A2 = Ω·m
[ ρ ]SI = Ω·m
Solutia este d. → (3p)b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e
Unitati tolerate
Marimea denumire simbol
lungime angström Å
acceleratia gal gal
acceleratia
gravita
tionala
eötvös E
intensitatea
sonora
bel B
intensitatea curentului electric biot Bi
tempe
ratura
gradul
Celsius
gradul
Fahren
-heit
gradul
Réaumur
oC
oF
oR
entropia clausius cl
vascozi
-tatea
stik St
atenuarea
logaritmica
neper Np
impedanta
acustica
rayl Rayl
putere cal
putere
CP
presiunea torr
mmcol
Hg
torr
mmcol
Hg
sarcina electrica franklin Fr
inductia magnetica gauss G
fluxul magnetic maxwell M
intensitatea campului magnetic oersted Oe
intensitatea
luminoasa
lambert La
radiatia röntgen R
activitatea curie
ruther
-ford
Ci
Rd

Ştiaţi că ...

¤ S-a calculat ca motorul unei rachete cosmice moderne dezvolta o putere mai mare decat a tuturor masinilor din secolul al XIX-lea luate la un loc.

Sadu I

In anul 1896 a fost construita prima uzina electrica hidraulica din Romania pe valea Sadului (Sadu I).
ascensor.u
Imagini
retroproiectorNewsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate