template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat curent continuu subiectul I septembrie
-Filiera teoretica: profilul real,
-Filiera tehnologica: profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului,
-Filiera vocationala: profilul militar.
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica:
A. mecanica,
B. elemente de termodinamica,
C. producerea si utilizarea curentului continuu,
D. optica.
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. Producerea si utilizarea curentului continuu. Varianta 3

Subiectul I.

Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Puterea disipata de o sursa de tensiune electrica, de rezistenta interioara r, intr-un circuit exterior de rezistena electrica R variabila, este maxima atunci cand:
a. R →∞     b. R = 4r
c. R = r     d. R →0     (3p)
Rezolvare
P = U·I = I2·R = E2·R/[R + r]2
Conform teoremei lui Fermat o functie derivabila pe un interval are derivata nula in orice punct de extrem din interiorul intervalului. Derivam puterea in raport cu rezistenta R . Egalam derivata de ordinul unu cu zero si aflam ce valoare trebuie sa aiba R pentru ca puterea sa fie maxima .
dP/dR = E2(R + r)-2 + E2R(-2)(R + r)-3 = 0
1 - 2R/[R +r] =0
2R = R+r
R = r
Raspuns corect c. →3p

2. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura fiind cele din manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimata prin ρl/S este:
a. A     b. V
c. W     d. Ω     (3p)
Rezolvare
[ρ]SI·[l]SI/[S]SI =Ωm·m/m2 = Ω
Raspuns corect d. →3p

3. Bornele unei surse de tensiune electromotoare E si rezistenta interioara r sunt conectate printr-un fir de rezistenta electrica neglijabila. Intensitatea curentului electric ce strabate sursa are expresia:
a. 2E/r     b. E/r
c. E/2r     d. E/4r    (3p)
Rezolvare
Legea lui Ohm pentru un circuit simplu este
I = E/[R + r]
Daca R = 0, atunci
I = E/r
Raspuns corect b. →3p

4. bac sept cc sub I 4 Graficele din figura alaturata redau dependenta puterii totale de intensitatea curentului prin sursa, pentru trei surse diferite avand tensiunile electromotoare E1, E2 si E3 . Relatia corecta intre tensiunile electromotoare ale celor trei surse este:


a. E1 > E2 > E3
b. E3 > E2 > E1
c. E2 > E1 > E3
d.E3 > E1 > E2 (3p)
Rezolvare
Ptotala = E·I
Din grafice rezulta
P1 = E1·I
P2 = E2·I
P3 = E3·I
Facem raportul
P1/P2 = E1/E2
Din grafic rezulta ca P1 > P2 ;→ E1 > E2
Din raportul P2/P3 = E2/E3
rezulta ca P2 > P3 ;→ E2 > E3
Deci, E1 > E2 > E3
Raspuns corect a. → 3p

5.bac sept cc sub I 5 Se considera montajul din figura alaturata, in care conductoarele de legatura au rezistente electrice neglijabile, iar rezistoarele au aceeasi rezistenta electrica R. Rezistenta echivalenta a montajului intre punctele A si D este:

a. 3R
b.R
c.2R/3
d.R/3. (3p)
Rezolvare
Deoarece conductoarele de legatura au rezistenta neglijabila punctele A si C au acelasi potential, la fel punctele B si D au acelasi potential
Schema echivalenta a montajului din figura de mai sus este:
schema echivalenta Sunt legate trei rezistoare in paralel
1/Re = 1/R + 1/R + 1/R = 3/R
Re = R/3
Raspuns corect d. → 3p


Raspuns bursa

a → numarul de actiuni cumparate de Vanhoster;
b → numarul de actiuni cumparate de Resfild;
4000 → numarul de actiuni cumparate de ceilalti bancheri;
c → numarul de actiuni puse in vanzare de compania de transporturi.
a + b + 4000 = c
a = c/2
b = (a + 4000)/2
→ c = 24000 actiuni,   a = 12000 actiuni si b = 8000 actiuni.b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Doctorul Gilbert

William Gilbert s-a nascut la 20 mai 1544in localitatea Colchester, comitatul Essex din Anglia. Tatal lui era judecator sef si membru al consiliului municipal. A terminat scoala medie clasica in orasul natal, iar in mai 1558 a plecat sa studieze la colegiul St. John din Cambridge. Aici a dobandit treptat titlurile de bacalaureat, apoi de magistru al artelor, iar in 1569 de doctor in medicina. In aceasta perioada a fost ales membru al Societatii savantilor din Cambridge. A plecat intr-o calatorie prin Europa, de unde s-a intors cu titlul de doctor in fizica. In aceasta perioada a practicat medicina, in anul 1573 a fost ales membru al Colegiului regal al medicilor, iar in 1600 a fost ales pesedinte al colegiului. Pe langa practica medicala, s-a ocupat de studiul stiintelor naturii si are merite in domeniul electricitatii si magnetismului, a descoperit fenomenul de difractie al luminii. A studiat polul magnetic al pamantului cu ajutorul unei busole de constructie proprie.
ascensor.u
Imagini
retroproiectorNewsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate