template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat curent continuu subiectul II si III iulie
Subiectul II.
Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
retea electrica In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric pentru care se cunosc: E1 = 5 V , E2 = 4 V , R1 = 10Ω , R2 = 10Ω , R3 = 20Ω ,
I3 = 0,12 A . Rezistentele interne ale surselor sunt neglijabile.
Determinati:
a. tensiunea electrica dintre nodurile A si B;
b. intensitatea curentului electric prin rezistorul de rezistenta R2 ;
c. tensiunea electromotoare E3 ;
d. intensitatea curentului electric printr-un fir de rezistenta neglijabila care se conecteaza in locul rezistorului de rezistenta R3 .
Datele problemei
E1 = 5 V ;      E2 = 4 V
R1 = 10Ω ;      R2 = 10Ω
R3 = 20Ω ;      I3 = 0,12 A
Rezolvare
-Se stabileste pentru fiecare ramura cate un sens al curentului electric ;
-Pentru fiecare ochi de retea se alege in mod arbitrar cate un sens de parcurs ;
Se aplica prima lege a lui Kirchhoff (Suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici care se intalnesc intr-un nod de retea este egala cu zero), pentru n - 1 noduri de retea
Pentru nodul de retea A: I1 + I2 - I3 = 0 (Conventie: intensitatea curentului care intra in nod este pozitiva, iar daca iese din nod intensitatea curentului este negativa)
Se aplica legea a doua a lui Kirchhoff pentru ochiuri de retea de m ori,(numarul ochiurilor de retea), respectand conventia de semn pentru tensiuni :
-caderea de tensiune Ik·Rk este pozitiva daca intensitatea curentului Ik ce trece prin rezistorul Rk are acelasi sens cu sensul de parcurs , in caz contrar este negativa
-Tensiunea electromotoare este pozitiva daca sensul de parcurs strabate sursa direct ( de la borna negativa la borna pozitiva. Asa dar
a. UAB? (V)
UAB = I3·R3 ; →2p
UAB = 0,12A·20Ω = 2,4 V ; →1p
b. I1 + I2 = I3
I2 = I3 - I1 : → 1p
Pentru ochiul I de retea : E1 = I1R1 + I3R3 ; → 2p
Pentru ochiul II de retea : E2 - E3 = I2R2 + I3R3
I1 = ( E1 - I3R3 )/R1
I1 = ( 5 V - 2,4 V )/10Ω = 0 ,26 A
I2 = 0,12 A - 0,26 A = - 0,14 A :→1p
c. Semnul minus indica faptul ca sensul intensitatii curentului I2 este opus celui din figura si atunci ecuatia pentru ochiul II de retea este
E2 - E3 = I3R3 - I2R2 ; → 3p
E3 = E2 + I2R2 - I3R3 = 4 V +1,4 V - 2,4 V = 3 V → 1p
d. IAB ? I (A)
E1 = I'1R1→I'1 = E1/R1 = 5V/10Ω = 0,5A ;→1p
I'2R2 = E2 - E3 ;      I'2 = (E2 - E3 )/R2 ; →1p
I'2 = 0,38 A
IAB = I'1 + I'2 ;→1p
IAB = 0,6 A ; →1p

Subiectul III.
Rezolvati urmatoarea problema: (15 puncte)
bac cc iulie sub III In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric pentru care se cunosc: E1 = 9 V, E2 = 5 V, R = 4 Ω, r1 = r2 = 1Ω. De la momentul to = 0 pana la momentul t1 = 10 min, comutatorul k1 este deschis, iar comutatorul k2 este inchis. De la momentul t1 = 10 min pana la momentul t2 = 30 min, ambele comutatoare sunt inchise. La momentul t2 = 30 min, comutatorul k2 se deschide.
a. Determinati valoarea energiei electrice consumate de rezistor in intervalul de timp [to; t1].
b. Calculati randamentul circuitului in intervalul de timp [to; t1].
c. Reprezentati grafic dependenta intensitatii curentului electric care strabate rezistorul R in functie de timp pe intervalul [0 min; 35 min].
d. Determinati valoarea puterii maxime pe care o poate furniza sursa cu tensiunea electromotoare E2 unui consumator cu rezistenta convenabil aleasa.
Datele problemei
E1 = 9 V; E2 = 5 V; R = 4 Ω r1 = r2 = 1Ω ;
t1 = 10 min ; t2 = 30 min
Rezolvare
bac cc iulie sub III a a.ΔW? (J)
I' = E2/[R + r] = 5 V/5Ω = 1 A
ΔW = I'2R(t1 - to);→3p
ΔW = 1A24Ω600s = 2400 J ;→1p
b.η?      η = Pu/Pc
η = I'2R/I'2(R + r ) = R/[R + r]; →3p
η = 4/5 = 0,8 = 80%; →1p
c.I = f(t)?→4p
Intre 0 min si 10 min k1 este deschis, iar comutatorul k2 este inchis.
I' = E2/R + r = 5 V/5Ω = 1 A
Intre 10 min si 30 min k1 si k2 sunt inchise.
I1r - I2r= E1 - E2
I2r + IR = E2
I = I1 + I2
In cele trei ecuatii se inlocuiesc marimile cu valorile corespunzatoare:
dependenta intensitatii crt el. de timp I2 = 5 - 4I
I1 = 4 + I2 =
4 + 5 - 4I = 9 - 4I
I = 9 - 4I + 5 - 4I
9I = 14 ; I = 1,55A
Cand k2
este deschis I = 0
d. Pmax? (W)
P = I22·R = E22R/[ R + r2 ]2
P = Pmax cand R = r2 , adica Pmax = E22/4r2 ; →3p
Pmax = 25 V2/4Ω = 6,25 W ; →1p


b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e
Conversia in SI
Å 1Å = 10-10m
f 1f = 10-15
Bi 1 Bi = 10A
oC T = [tooC + 273]K
oF T = [5/9(tooF-32) +
+ 273]K
gal 1gal = 10-2m/s2
St 1St = 10-4m2/s
Rayl 1 rayl = 10N·s/m3
Cl 1Cl = 4,18j/K
Fr 1Fr = 1/3·10-9C
G 1G = 10-4T
M 1M = 10-8Wb
Oe 1Oe = (103/4π)A/m
Gb 1Gb = 0.796
Amperspira
La 1La = 1/π/4π4cd/m2
Ci 1Ci = 3,7·1010
(Bq = 1s)
Rd 1Rd = 1061/s
R 1R = 2,58·10-4c/kg
Å → angström
f → fermi
Bi → biot
oC →grade Celsius
oF →grade Fahrenheit
St→ stok
Cl → clausius
Fr → franklin
G → gauss
M → maxwell
Oe → oersted
Gb → gilbert
La → lambert
Ci → curie
Rd → rutherford
R → röntgen
« vezi marimea

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

ascensor.u
Imagini
retroproiectorNewsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate