template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat electricitate iulie 2012
Varianta 1
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. portiune de circuit Tensiunea la bornele portiunii de circuit AB reprezentata in figura alaturata are valoarea U = 18V, iar intensitatea are sensul din figura. Se cunosc: E1 = 15V, E2 = 6V, r1 = r2= 1Ω si I = 1A. Valoarea rezistentei electrice a rezistorului R este egala cu:
a. 3Ω b. 5Ω c. 7Ω d. 9Ω
Rezolvare: Se aplica legea a doua a lui Kirchhoff: - E1 + E2 = I·R + 2·I·r - UBA,   - 15V + 6V = I·R + 2V - 18V,  R = 7V/1A = 7Ω. Raspuns corect c.→ 3p
2. Marimea fizica a carei unitate de masura poate fi scria in forma W·m·A-2 este:
a. energia electrica   b. tensiunea electrica   c. rezistenta electrica  d. rezistivitatea electrica (3p)
Rezolvare: W·m/A2 = J·m/s·A·A = J·m/C·A = V·m/A = Ω·m  
Raspuns corect d.→ 3p
3. dependenta rezistentei de temp Dependenta de temperatura a rezistentei electrice a unui conductor cilindric este redata in figura alaturata. Se neglijeaza variatia cu temperatura a dimensiunilor conductorului. Coeficientul termic al rezistivitatii materialului din care este confectionat conductorul are valoarea:
a. 0,005 K-1   b. 0,002 K-1   c. 0,0015 K-1   d. 0,0005 K-1   (3p)
Rezolvare: Dependenta rezitentei de temperatura este exprimata de relatia, Rt = R0(1 + αt). Din grafic rezulta: 30 = 20[1 + 100(1/K)·α]   → α = 0,005K-1 Raspuns corect a.→ 3p
4. Un generator cu rezistenta interna r alimenteaza un consumator cu rezistenta electrica R , conectat la generator prin doua fire conductoare identice. Rezistenta electrica a unui fir conductor este Rf . Randamentul transferului de energie de la generator la consumator este egal cu:
a. R/(Rf + r + 2R)  b. R/(2Rf + r)   c. 2Rf/(2Rf + r + R)   d. R/(2Rf + r + R)(3p)
Rezolvare:   η = Putila/Pconsumata = I2·R/I2·(2Rf + r + R) = R/(2Rf + r + R)   Raspuns corect a.→ 3p
5. Sensul conventional al curentului electric intr-un circuit simplu este:
a. de la borna - la borna + in circuitul exterior sursei
b. de la borna - la borna + in circuitul interior sursei
c. de la borna + la borna - in circuitul interior sursei
d. acelasi cu sensul deplasarii electronilor in circuit. (3p)
Rezolvare: Raspuns corect d.→ 3p
II. Rezolvati urmatoare problema:
(15 puncte)
circuit electric In figura alaturata este reprezentata schema unui circuit electric. Se cunosc parametrii celor doua surse: E1 = 12V , r1 = 3Ω si respectiv E2 = 36V, r2 = 6Ω . Rezistorul legat la bornele gruparii celor doua surse are rezistenta electrica R = 13Ω .
a. Determinati intensitatea curentului electric prin rezistorul R daca intrerupatorul K este deschis;
Rezolvare: I = E1/(R + r1), →2p
I = 12V/16Ω = (3/4)A = 0,75A.  →1p.   Total: 3p
b. Legile lui Kirchhoff Determinati intensitatea curentului electric prin rezistorul R daca intrerupatorul K este inchis;
Rezolvare: Se aplica legile lui Kirchhoff:   I = I1 + I2
E2 = I·R + I2·r2 si E1 - E2 = I1·r1 - I2·r2   Se rezolva sistemul si se afla intensitatea curentului prin rezistorul R.
I = [(E1 - E2)·r2 + E2·(r1 + r2)]/[(r1 + r2)·(R + r2) - r22  →I ≅1,33A.   Total: 4p
c. Se inlocuieste rezistorul R cu un ampermetru ideal (RA≅ 0) , iar comutatorul K ramane inchis. Determinati valoarea intensitatii curentului indicat de ampermetru.
Rezolvare: Se aplica legile lui Kirchhoff pentru R = 0:   I' = I'1 + I'2
E2 = I'2·r2  →I'2 = E2/r1si E1 - E2 = I'1·r1 - I'2·r2  →I'1 = E1/r1   Intensitatea curentului indicat de ampermetru este:   I' = E1/r1 + E2/r2 = 4A + 6A = 10A .  Total: 3p
d. Se inlocuieste ampermetrul cu un voltmetru ideal (Rv →∞ ) , iar comutatorul K ramane inchis. Calculati caderea de tensiune pe rezistenta interna a sursei E2 .
Rezolvare: Pentru R→∞ I = 0 Si atunci prin cele doua ramuri curentul are aceeasi valoare I1 = 2 = I".Intr-un circuit simplu I" =(E1 - E2)/(r1 + r2)
u2 = I"·r2 = 16 V.   Total: 4p
III. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
schema electrica Un generator cu t.e.m. E = 60V alimenteaza montajul a carui schema este reprezentata in figura alaturata, in care rezistorii au rezistentele electrice R1 = 30Ω si respectiv R2 = 70Ω , iar ampermetrul si voltmetrul au rezistentele electrice RA = 4Ω si Rv . Instrumentele de masura indica I = 0,6A si respectiv Uv = 15V . Determinati:
a. puterea electrica disipata pe ampermetru;
Rezolvare: PA = I2·RA  →2p  PA = 0,36A2·4Ω = 1,44w   →1p . Total: 3p
b. energia electrica disipata de voltmetru in unitatea de timp;
Rezolvare: Wv = UV·IV·Δt  →1p
I = IV + I1  IV = I - I1 →1p
I1 = UV/R1 = 0,5A, iar IV = 0,1A . →1p
PV = Wv/Δt = UV·IV = 15V·0,1A = 1,5W. →1p  Total: 4p
c. rezistenta interna a sursei;
Rezolvare: I = E/Rtotala,  Rtotala = E/I = 60V/0,6A = 100Ω
Rtotala = RV·R1/( RV + R1) + R2 + RA + r
RV = UV/IV = 150V, iar r = 1Ω  Total: 4p
d. raportul dintre puterea P12 disipata de rezistorii R1 si R2 si puterea totala dezvoltata de sursa.
(3p)
Rezolvare: P1 = UV·I1 = 15V·0,5A = 7,5W
P2 = I2·R2 = 25,2W ,   P12 = P1 + P2 = 32,7W
Ptotala = E·I = 60V·0,6A = 36W
P12/Ptotala = 32,7W/36W = 0,908.   Total : 4pb2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Doctorul Gilbert

William Gilbert s-a nascut la 20 mai 1544in localitatea Colchester, comitatul Essex din Anglia. Tatal lui era judecator sef si membru al consiliului municipal. A terminat scoala medie clasica in orasul natal, iar in mai 1558 a plecat sa studieze la colegiul St. John din Cambridge. Aici a dobandit treptat titlurile de bacalaureat, apoi de magistru al artelor, iar in 1569 de doctor in medicina. In aceasta perioada a fost ales membru al Societatii savantilor din Cambridge. A plecat intr-o calatorie prin Europa, de unde s-a intors cu titlul de doctor in fizica. In aceasta perioada a practicat medicina, in anul 1573 a fost ales membru al Colegiului regal al medicilor, iar in 1600 a fost ales pesedinte al colegiului. Pe langa practica medicala, s-a ocupat de studiul stiintelor naturii si are merite in domeniul electricitatii si magnetismului, a descoperit fenomenul de difractie al luminii. A studiat polul magnetic al pamantului cu ajutorul unei busole de constructie proprie.
ascensor.u
Imagini
retroproiectorNewsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate