template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat mecanica iulie 2012
A. MECANICA Varianta 1
Se considera acceleratia gravitationala g = 10m/s 2 .
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Daca pe toata durata miscarii unui corp vectorul viteza momentana este egal cu vectorul viteza medie,
atunci miscarea corpului este:
a. rectilinie cu acceleratie constanta nenula
b. curbilinie cu viteza constanta
c. rectilinie uniforma
d. rectilinie neuniforma.
(3p)
Rezolvare: v = vm in miscarea rectilinie si uniforma.
Raspuns corect c. → 3p
2. Marimea fizica a carei unitate de masura in S.I. poate fi pusa sub forma J·m-1·kg-1 este:
a. forta b. viteza c. puterea d. acceleratia (3p)
Rezolvare: J·m-1·kg-1 = N·m/m·kg = N/kg = kg·m/s2·kg = m/s2
Raspuns corect d. → 3p
3. Un corp cu masa m = 100 g este suspendat de un fir elastic vertical, de masa neglijabila, avand constanta elastica k = 50 N·m-1. La echilibru, alungirea firului este egala cu:
a. 2 cm b. 5 cm c. 20 cm d. 50 cm (3p)
Rezolvare: Fdeformatoare = k·Δl = G= m· = m·g,   Δl = m·g/k = 0,1kg·10m/s2/50 N·m-1 = 0.02m
Raspuns corect a. → 3p
4.dependenta Ec de viteza Energia cinetica a unui corp aflat in cadere libera de la o anumita inaltime, fara viteza initiala, variaza in funcatie de viteza corpului ca in figura alaturata. Masa corpului are valoarea:
a. 1 kg b. 2 kg c. 3 kg d. 4 kg
(3p)
Rezolvare: Ec = m·v2/2,    m = 2·Ec/v2,   din grafic rezulta: m = 2·100J/100m2·s-2 = 2kg
Raspuns corect b. → 3p
5. O salupa se deplaseaza rectiliniu intre doua debarcadere A si B cu viteza constanta v1 = 6m/s fata de apa raului. Viteza apei raului fata de sol are valoarea v2 = 2m/s , iar sensul curgerii raului este de la A spre B. Durata deplasarii salupei de la B la A este Δt = 25min. Distanta dintre cele doua debarcadere este egala cu:
a. 12km b. 9 km c. 6km d. 3 km (3p)
Rezolvare: dAB = (v1 - v2)·Δt,   dAB = (6m/s - 2m/s)·1500s = 6000m
Raspuns corect c. → 3p

II. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
Un sistem este format din doua corpuri cu masele m1 = 10kg si m2 = 20kg, aflate initial in repaus pe o suprafata orizontala, legate intre ele printr-un fir inextensibil de masa neglijabila. Coeficientul de frecare la alunecare intre corpuri si suprafata orizontala este μ = 0,10 .
a.
Calculul fortei de frecare Asupra corpului de masa m1 se aplica o fora orizontala F , ca in figura alaturata. Modulul fortei este F = 60N. Determinati valoarea fortei de frecare la alunecare care actioneaza asupra corpului de masa m2 .
Rezolvare: Ff2 = μ·N2, →2p  N2 = m·g →1p
Ff2 = 0,1·20kg·10m/s2 = 20N →1p. Total 4p
b. Determinati viteza atinsa de sistem dupa Δt = 2,0s de la aplicarea fortei F , in conditiile punctului a.
Rezolvare: Se aplica principiul al doilea al mecanicii pentru fiecare corp si adunam ecuatiile scalare:
m1·a = F - μ·m1·g - Ta ;→ 1p
m2·a = Ta - μ·m2·g ;→ 1p
Se calculeaza acceleratia din cele doua ecuatii: a = [F - μ(m1 + m2)·g]/(m1 + m2) = (60N -0,1·30kg·10m/s2)/30kg = 1m/s2
v = a·Δt;→ 1p si valoarea vitezei este: v = 1m/s2·2s = 2m/s. →1p.   Total 4p
c. mecanica.II.c Se aplica aceeasi forta orizontala de modul F = 60N asupra corpului cu masa m2 , ca in figura alaturata. Precizati, justificand afirmatia voastra, daca acceleratia sistemului in aceasta situatie se modifia fata de situatia de la punctul a.
Rezolvare: m2·a' = F - μ·m2·g - Tc ;→ 1p
m1·a' = Tc - μ·m1·g ; → 1p
Se calculeaza acceleratia din cele doua ecuatii: a' = a = [F - μ(m1 + m2)·g]/(m1 + m2) = (60N -0,1·30kg·10m/s2)/30kg = 1m/s2. → 1p.   Total 3p
d. Determinati raportul Ta /Tc dintre fortele de tensiune care apar in firul de legatura dintre corpuri in situatiile descrise la punctele a. si c.
Rezolvare: Ta = m2·a + μm2·g ; →1p
Tc = m2·a + μm2·g ; →1p
Ta/Tc = (m2·a + μm2·g)/(m2·a + μm2·g)
Ta/Tc = (20kg + 0,1·20kg·10m/s2)(10kg + 0,1·10kg·10m/s2) = 2. →1p.   Total 3p
III. Miscarea pe plan inclinat Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
Un corp de mici dimensiuni, cu masa m = 1,0 kg, aflat in varful A al unui plan inclinat (vezi figura alaturata), aluneca fara viteza initiala spre baza planului. Se cunosc: diferena de nivel dintre punctele A si B, h1 = 2,0m, coeficientul de frecare la alunecare dintre corp si suprafata planului inclinat μ = 0,10 si unghiul de inclinare a suprafetei planului fata de orizontala
α = 45o . Determinati:
a. lucrul mecanic efectuat de forta de frecare pe distanta AB;
Rezolvare: LFf = Ff·AB·cos180o   →1p
LFf = - μmg·AB·cos45o   →1p
LFf = - μmg·h1·cos45o/sin45o   →1p
LFf = - 0,1·1kg·10m/s2·2m = -2J   →1p
b. viteza corpului in momentul in care acesta trece prin punctul B;
Rezolvare: Se aplica teorma variatiei energiei cinetice intre starile A si B
ΔEc = LG + LFf   →1p
ΔEc = m·vB2/2    →1p
LG = m·g·AB·sinα = m·g·h1    →1p
LFf = Ff·AB·cos180o = - μ·m·g·AB·cos45o = - μ·m·g·h1·cos45o/sin45o
vB = √2·g·h1(sin45o - μ·cos45o)/sin45o = √2·10m/s2·2m·0,99 ≈ 6,2m/s.    →1p
c. inaltimea h2 a planului inclinat, daca viteza corpului la baza planului are valoarea v = 7,5m/s ;
Rezolvare: Se aplica teorma variatiei energiei cinetice intre starile A si baza planului inclinat
ΔE'c = L'G + L'Ff   →1p
L'Ff = Ff·d·cos180o = - μmg·d·cos45o = - μ·m·g·h2·cos45o/sin45o →1p
L'G = mg·AB·sin45o = mgh2 →1p
ΔE'c = mv2/2 ,    mv2/2 = mgh2(sin45o - μ·cos45o/sin45o
h2 = v2sin45o/2·g·(sin45o - cos45o) h2 = (56,25m2·s-2·1,41/2)/1,41/2(1 - 0,1)·2·10m/s2 = 56,25m/2·9,9 ≈ 2,8m    →1p    Total:4 p

d. distanta parcursa de corp pana la oprirea sa pe planul orizontal cu care se continua planul inclinat, daca coeficientul de frecare la alunecare pe planul orizontal este μ1 = 0,25 . Trecerea pe portiunea orizontala se face lin, fara modificarea modulului vitezei.
Rezolvare: ΔEc = LFf
-m·v2/2 = - μ1·m·g·dorizontal    →2p
dorizontal = v2/2μ1·g = 56,25m/5 = 11,25m,   dplan = h2/sin45o = 2,8m/(1,41/2) ≈ 4m
dtotala = dorizontal + dplan = 15,25m.    →1p    Total: 3 p
b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

O viata de succes

¤ Ralph Waldo Emerson: Sa razi adesea si mult; sa castigi respectul oamenilor inteligenti si afectiunea copiilor; sa ai parte de critici onesti si sa induri tradarea prietenilor prefacuti. Sa apreciezi frumusetea; sa descoperi calitatile celorlalti; sa lasi in urma ta o lume mai buna, fie printr-un copil sanatos, un petec de gradina, sau conditii sociale imbunatatite; sa stii ca cel putin o fiinta a respirat mai usor datorita tie. Aceasta e o viata de succes.

Procesul de anihilare

Anihilarea
(e- + e+→γ + γ) se face cand e- si e+ sunt in repaus, cei doi fotoni vor fi emisi cu impulsuri egale si opuse.

Clasificare

¤ Faraday a clasificat substantele din punct de vedere magnetic in doua clase: substante paramagnetice cu permeabilitatea magnetica absoluta mai mare decat 1 si substante diamagnetice cu μ < 1.

ascensor.c
ascensor.u img1
Imagini
retroproiectorNewsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate