template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat mecanica subiectul I iulie
Se consideră acceleraţia gravitaţională g = 10m/s2 .

Subiectul I.
Pentru itemii 1-5 scrieţi pe foaia de răspuns litera corespunzătoare răspunsului corect. (15 puncte)

1. O piatră este aruncată vertical, de jos în sus. Vectorul acceleraţie este orientat:
a. în sus în timpul urcării pietrei şi în jos în timpul coborârii acesteia;
b. în jos în timpul urcării pietrei şi în sus în timpul coborârii acesteia ;
c. în jos atât în timpul urcări, cât şi în timpul coborârii pietrei ;
d. în sus în timpul urcării, cât şi în timpul coborârii pietrei .(3p)
sensul acceleratiei

Solutia este c. → (3p)

2. Viteza de 0,36 km·min-1, exprimată în unităţi de măsură din S.I., are valoarea:>
a. 0,1m· s-1
b. 0,6m· s-1
c. 1m· s-1
d. 6m·s-1
(3p)
[v]SI = m/s
v = 0,36km/min = 0,36·103m/60s = 360m/60s = 6m/s
Solutia este d. → (3p)

3. În figura alăturată sunt reprezentate patru corpuri care se află în repaus pe o suprafaţă orizontală. Masa fiecărui corp este de 5kg . Forţa exercitată de suprafaţă asupra corpului este reprezentatăcorect pentru corpul cu numărul:
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)
(3p)
Forta de reactiune
Conform principiului actiunii si reactiunii la contactul a doua corpuri apar simultan doua forte, egale in modul si de sensuri opuse, apasarea normala a corpului pe verticala in jos si forta exercitata de suprafata asupra corpului pe verticala in sus.
Solutia este a.1 → (3p)

4. O minge este lăsată să cadă liber de la înălţimea de 7,2m deasupra solului. După 1,2s , aceasta atinge solul. Viteza medie a mingii are valoarea:
a. 12,0m/s
b. 6,0m/s
c. 3,6m/s
d. 2,4m/s
(3p)
vm = Δx/Δt → vm = h/Δt    vm = 7,2m/1,2s = 6 m
Solutia este b.→ (3p)

5. Simbolurile mărimilor fizice fiind cele utilizate în manualele de fizică expresia forţei elastice este:
a. Forta elastica a) b. Felastica b) c. Forta elastica c)
d. Felastica d) (3p)
Forta elastica este intotdeauna de sens opus elongatiei, astfel incat, forta elastica este indreptata mereu spre pozitia de echilibru. Vezi figura.
Forta elastica
Solutia corecta este c.→ (3p)
Interpretari eronate ale energetismului

¤ Relatia lui Einstein E = m·c2 este interpretata ca o echivalenta intre masa si energie;
¤ Transformarea substantei in camp (transformarea-anihilarea*- perechii electron-pozitron in doi fotoni), este interpretata ca transformare a materiei in energie ("dematerializare" a materiei);
¤ Defectul de masa este de asemenea interpretat ca transformare a materiei in energie;
¤ Transformarea a doi fotoni in perechi electron-pozitron este interpretata ca o "materializare" a energiei.
Erori: ¤ E = m·c2 nu exprima o identitate intre cei doi termeni, ci numai o dependenta cantitativa a celor doua proprietati: masa si energie;
¤ Materia si masa nu sunt echivalente, fiind doar una din proprietatile acesteia in forma sa de substanta;
¤ Energia nu este ceva imaterial, ci o forma de manifestare a materiei unice.b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Masa inerta si masa grea

In sistemul legilor dinamice ale lui Newton, notiunea de masa apare ca o dubla semnificatie si anume ca masa masa inertiala mi in principiul al doilea al mecanicii si ca masa grea mg in legea atractiei universale. Aceste doua mase mi si mg pentru un acelasi corp sunt corelate intre ele. Masa inertiala si masa grea sunt proportionale. Alegand unitati de masura convenabile cele doua marimi sunt egale.

bacalaureat_fizica
Imagini
retroproiectorNewsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate