template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat sesiunea august 2012 electricitate








Examenul de bacalaureat sesiunea august 2012
Proba E. d)
Proba scrisa la fizica
Filiera teoretica - profilul real, Filiera tehnologica - profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului, Filiera vocationala - profilul militar
Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU Varianta 4

I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Intr-un circuit electric simplu tensiunea la bornele sursei este egala cu tensiunea la bornele consumatorului daca:
a. rezistenta interna a sursei este neglijabila;
Raspuns: a. → 3p.
b. rezistenta consumatorului este egala cu rezistenta interna a sursei;
c. rezistenta consumatorului este neglijabila;
d. rezistenta electrica a firelor de legatura este neglijabila. (3p)
2. Stiind ca simbolurile marimilor fizice sunt cele utilizate in manualele de fizica, dependenta de temperatura a rezistivitatii unui conductor metalic are expresia:
a.ρ = ρo·αt;
b.ρ = ρo·(1 - α·t);
c. ρ = ρo·(1 + α·t); → 3p
d. ρ = ρo/(1 + α·t).
Raspuns: c. → 3p.
3. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura S.I a marimii fizice exprimate prin raportul P/U este:
a. W;    b. A;    c. J;    d. C.    3p
Raspuns: b.    [P]SI/[U]SI = W/V = V·A/V = A.    → 3p
4. gruparea rezistoarelor Dintr-un fir metalic de rezistenta electrica R se confectioneaza un patrat ABCD ca in figura alaturata. Rezistenta electrica a conductorului de forma patrata, masurata intre punctele A si D, este:
a. 3R/16;   b. 5R/16;    c. 3R/4;   d R/4.   3p.
RTotala.AD = RABCD·RAD/(RABCD + RAD)
RTotala.AD = [3R/4·R/4]/R = 3R/16. → a.3p.
5. U = f(I) In graficul din figura alaturata este reprezentata dependenta tensiunii electrice la bornele unei surse in functie de intensitatea curentului prin aceasta. Valoarea rezistentei interne a sursei este:
a.0,5Ω;    b.1Ω;    c.1,5Ω;    d. 2Ω.   3p
r = U/I = 6V/4A = 1,5 Ω → c. 3p.
II. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
electricitate.II.august In circuitul din figura alaturata se cunosc: tensiunile electromotoare ale surselor E1 = 8 V , E2 = 2 V , valorile rezistentelor electrice ale rezistorilor R1 = 3Ω si R2 = 6Ω . Ampermetrul ideal (RA ≅ 0 ) indica I = 1,2 A , iar voltmetrul ideal (RV → ∞ ) indica U = 3,6 V . Rezistentele interne ale celor doua surse sunt egale r1 = r2 = r . Considerand rezistentele conductoarelor de legatura neglijabile, determinati:
a. rezistenta electrica echivalenta a circuitului exterior;
Re = U/I;   3p.
Re = 3,6V/1,2A = 3Ω   1p.
b. intensitatea curentului electric prin rezistorul de rezistenta R1;
I = I1 + I2;   2p.
I1·R1 = I2·R2;   1p.
I1 = I·R2/(R1 + R2). → I1 = 0,4A   1p.
c. rezistenta electrica interna r a unei surse;
Se aplica legea a doua a lui Kirchhoff pentru circuitul din figura:
E1 - E2 = I·Re + 2·I·r;   3p.
r = [E1 - E2 - I·Re]/2I = 1Ω   1p.
d. tensiunea electrica la bornele sursei de tensiune electromotoare E2 .
E2 = U2 + I·r;    2p.
U2 = E2 - I·r = 3,2V.   1p.

III. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
La bornele unui generator de tensiune continua Uo = 220 V se conecteaza in serie doua becuri: unul de putere nominala P1 = 44 W , iar altul de putere nominala P2 = 110 W . Tensiunea nominala a fiecarui bec este Un = 110 V . Pentru a asigura functionarea la parametri nominali a celor doua becuri, in paralel cu unul dintre ele, se conecteaza un rezistor de rezistenta electrica R. In aceste conditii, intensitatea curentului prin generator are valoarea Io = 1 A .
a. Calculati puterea furnizata circuitului exterior in aceste conditii.
P = Uo·Io   2p.
P = 220V·1A = 220W.   1p.
b. sunt Precizati la bornele carui bec trebuie conectat rezistorul de rezistenta electria R. Justificati raspunsul dat. Pentru ca intensitatea curentului din circuit este IO = 1A, iar becul de putere P1 permite un curent de intensitate In1 = P1/Un = 44W/110V = 0,4A, in timp ce al doilea bec permiteun curent cu intensitatea In2 = P2/Un = 110W/110V = 1A, se leaga in paralel cu becul de putere P1 un rezistor de rezistenta R ca in figura alaturata prin care trece diferenta IR = 0,6 A   4p.
c. Determinati valoarea rezistentei rezistorului R.
IR·R = Un;   3p.
R = Un/IR = 110V/0,6A = 183,3Ω   1p
d. Calculati energia consumata de cele doua becuri intr-un interval de timp Δt = 10 min .
W = (P1 + P2)·Δt.   3p
W = 154W·600s = 92400J.   1p





b2



bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Literatura

¤ Cuvantul "sovinism" vine de la numele unui soldat francez, Nicolas Chauvin, din vremea primului imperiu, devenit celebru prin sentimentele sale nationale exaltate si fanatice.

¤ Autorul romanului "Salammbô"este scriitorul francez Gustave Flaubert care a trait intre anii 1821 si 1880, iar seful mercenarilor din roman se numeste Mathô

¤ Unul dintre marii scriitori francez Voltaire pe numele sau adevarat Marie François Arouet care a trait intre anii 1694 si 1778, s-a bucurat de prietenia celui mai razboinic dintre suveranii europeni contemporani cu el cunoscut sub numele de Frederic al II-lea.

¤ Expresia "Sunt stapan pe mine ca pe univers" apartine lui Pierre Corneille (1606 - 1689) si face parte din lucrarea sa dramatica "Cinna"(1641).

bacalaureat_fizica
Imagini
retroproiector


Newsletter



electro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »



Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate