template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat sesiunea august 2012 mecanica
Varianta 1
Examenul de bacalaureat sesiunea august 2012
Proba E. d)
Proba scrisa la fizica
Filiera teoretica - profilul real, Filiera tehnologica - profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului, Filiera vocationala - profilul militar
Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
A. MECANICA. Varianta 4
Se consider. acceleratia gravitationala g = 10m/s2.
I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. d = f(t) In graficul alaturat este reprezentata dependenta de timp a vitezei unui biciclist. Distanta parcursa de biciclist din momentul to = 0 s pana in momentul opririi este egala cu:
a. 40 m    b. 44 m    c. 50 m    d. 55 m    ( 3 p )
Raspuns:    d = v·t = 4m/s·10s = 40m   → a.

2. Un mobil care se deplaseaza rectiliniu parcurge distante egale in intervale de timp egale daca:
a. vectorul viteza este constant si valoarea acceleratiei este nula;
b. vectorul viteza este variabil si valoarea acceleratiei este constanta;
c. vectorul viteza este variabil si valoarea acceleratei este nula;
d. vectorul viteza si valoarea acceleratiei sunt constante si nenule.    (3p)
Raspuns:   Miscarea rectilinie in care mobilul parcurge distante egale in intervale egale de timp este miscarea rectilinie uniforma. In aceasta miscare vectorul viteza este constant in modul directie si sens, rezulta ca si acceleratia este nula.Raspuns:   → a.
3. Intr-un sistem mecanic izolat in care actioneaza numai forte conservative, legea conservarii energiei mecanice se exprima prin relatia:
a. ΔEc = -L    b. ΔEc - ΔEp = L    c. ΔEc + ΔEp = 0    d. ΔEc = ΔEp    (3p)
Raspuns:    Ec + Ep = Eco + Epo = const.   → d.
4. Simbolurile marimilor fizice si ale unitatilor de masura fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a marimii fizice exprimata prin relatia √2gh este:
a.    m2·s     b.    m·s-1   c.    m·s-2    d.    m2·s2     (3p)
Raspuns:   √2·[g]SI·[h]SI = √m·s-2·m = √m2·s-2 = m·s-1 → b.
5. Tensiunea maxima din fir Un fir inextensibil si de masa neglijabila rezista pana la o tensiune maxima de 90 N. Un corp de masa m este ridicat pe verticala cu acceleratia de 2 m·s-2 prin intermediul firului. Valoarea maxima a masei m este:
a. 10,5 kg    b. 9 kg   c. 7,5 kg    d. 5 kg    (3p)
Raspuns:   F - m·g = m·a
F = m(a + g);    m = F/(m+g) = 90N/12m/s2 = 7,5kg    →c.
II. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
forta crescatoare Un corp de masa m = 0,5 kg se poate deplasa cu frecare pe o suprafata orizontala, sub actiunea unei forte orientate sub unghiulα = 45o fata de orizontala. Forta este lent crescatoare si se aplica, prin intermediul unui dinamometru de masa neglijabila, ca in figura alaturata. Cand dinamometrul indica forta F = F1 = 1,41(≅√2) N corpul se deplaseaza uniform, iar cand dinamometrul indica forta F = F2 = 1,7(≅ 1,2·√2) N corpul se deplaseaza cu acceleratia a . Determinati:
rezolvarea problemei II
a. raportul dintre alungirea resortului dinamometrului in cazul miscarii sub actiunea vectorului forta F2 si alungirea resortului in cazul misacarii sub actiunea vectorului forta F1
F2 = k·Δl1;    F2 = k·Δl2    2p
Δl2/Δl1 = F2/F1 = 1,2·√2/√2 = 1,2   1p
b. coeficientul de frecare la aluncare dintre corp si suprafata orizontala;
Miscarea este uniforma, deci:
F1x = Ff1   F1x = F1·cosα   1p.    Ff1 = μ·N1   1p.   F1y = F1sinα
N1 = mg - F1y = mg - F1sinα   1p.   μ = F1·cosα/( mg - F1sinα) = (√2N·√2/2)/(0,5·10 + √2/2)N = 0,25    1p.
c. valoarea acceleratiei a ;
Pentru miscarea accelerata, din ultima figura rezulta:
ma = F2x - μN2;   ma = F2·cosα - μN2;   1p.   N2 = m·g - F2sinα   1p.
ma = F2·cosα - μ(m·g - F2sinα);→ a = [F2(cosα - μsinα) - μ·m·g]/m = [1,2·√2(√2/2 + 0,25·√2/2)- 0,25·5]/0,5 = 0,5m/s2
d. valoarea minima a fortei F = F3 indicate de dinamometru in cazul in care corpul nu mai apasa pe suprafata.
N3 = m·g - F3·sinα;   1p.   N3 = 0;   2p.   F3 = m·g/sinα = 10·√2N/2 = 5·√2N   1p.

III. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
pista de schi O pista de schi, reprezentata in figura alaturata, se compune dintr-o panta AB continuata cu o portiune orizontala BC. Un schior, a carui masa totala este m = 70 kg , coboara, fara viteza initiala, din varful A al pantei. Panta AB are lungimea l = 100m si formeaza cu orizontala unghiul α (sinα = 0,6). Din punctul B, situat la baza pantei, schiorul isi continua miscarea pe portiunea orizontala oprindu-se intr-un punct C situat la distanta BC = d = 80 m de baza pantei. Coeficientul de frecare la alunecare are aceeasi valoare pe panta si pe portiunea orizontala. Energia potentiala gravitationala se considera nula la baza pantei. Se neglijeaza forta de rezistenta din partea aerului si se considera ca marimea vitezei schiorului nu se modifica la trecerea pe portiunea orizontala. Determinati:
a. energia mecanic. a schiorului in varful A al pantei;
EA = EcA + EpA = EpA = m·g·h;   2p.
sinα = h/AB = h/l; →h = l·sinα ;   1p.
EA = m·g·l·sinα = 70kg·10m·s-2·100m·0,6 = 42·103J    1p
b. coeficientul de frecare la alunecare dintre schior si pista;
EcC - EcA = LGAC + LFfAC = 0   1p.
LGAC = LGAB + LGBC = LGAB = m·g·h = m·g·l·sinα   1p.
LFfAC = LFfAB - LFfBC = - Ff·l - μm·g·d = - μ·Ny·l - μm·g·d= - μm·g·lcosα - μm·g·d   1p.
m·g·l·sinα = μm·g·lcosα + μm·g·d;   μ = l·sinα/(l·cosα + d) = 100·0,6/100·√(1 - 0,62 + 80) = 0,375.   1p.
c. valoarea vitezei schiorului la baza pantei;
ΔEcAB = Ltot;   1p.   ΔEcAB = m·v2B/2;   1p.
m·v2B/2 = m·g·l·sinα - μ·m·g·l·cosα   vB= √2·g·l(sinα - μ·cosα) = 24,4m/s.   1p.
d. puterea dezvoltata de motorul unui teleschi pentru a deplasa schiorul pe pista, cu viteza constanta, din C in A, intr-un interval de timp Δt = 3min. Se considera ca forta de tractiune care actioneaza asupra schiorului este paralela permanent cu directia deplasarii schiorului.
In miscarea uniforma forta de tractiune dezvoltata de motor este egala cu forta de frecare pe portiunea BC, iar pe panta forta de tractiune este egala cu forta de frecare plus componenta Gx a fortei de greutate a schiorului: deci lucrul mecanic al fortei de tractiune este:
L = m·g·l·sinα + μm·g·lcosα + μm·g·d;   1p.
P = L/Δt   1p.   P ≅ 466,7W   1p.

b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Ştiaţi că ...

¤ In corpul uman adult se afla circa 150 de milioane de vase capilare, care puse cap la cap, ating o lungime de 80000 km.

¤ In corpul unui om adult se afla circa 60 de trilioane de celule.

¤ Denumirea de partid comunist apare in programul Ligii comunistilor, prima organizatie comunista internationala a proletariatului, embrion al partidului revolutionar al clasei muncitoare, precursoare a Internationalei I.

Literatura

¤ In limba romana singura glosa a fost scrisa de Mihai Eminescu. Glosa este o forma de poezie in care fiecare vers din prima strofa este comentat pe rand in cate o strofa ulterioara, incheiata cu versul respectiv. Ultima strofa reproduce in ordine inversa versurile primei strofe.

¤ Scriitorul roman Panait Istrati, lansat in literatura de scriitorul francez Romain Rolland, si-a scris operele in limba franceza.

¤ "Catehism romanesc" este numele primei tiparituri in limba romana cu litere chirilice, realizata in 1544 de catre Filip Maler din Sibiu, pentru care primeste suma de 2 florini.

¤ Primul cronicar roman este socotit Grigore Ureche, cu cronica "Letopisetul Tarii Moldovei", care prezinta evenimente din istoeia Moldovei din 1359 pana in 1594.

¤ "Manoil" este primul roman romanesc scris de Dimitrie Bolintineanu in anul 1855.

¤ Familia Vacarescu a dat literaturii romane patru poeti, si anume: Ienachita, Alecu, Nicolae si Iancu Vcarescu. Dintre ei, cel mai insemnat a fost Iancu Vacarescu, care a trait intre anii1791 si 1863.

¤ Unica epopee completa romaneasca este "Tiganiada", scrisa de Ioan Budai-Deleanu (circa 1760 - 1820.

bacalaureat_fizica
Imagini
retroproiector


Newsletterelectro.1
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate