template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat sesiunea august 2012 termodinamica
Varianta 1
Examenul de bacalaureat sesiunea august 2012
Proba E. d)
Proba scrisa la fizica
Filiera teoretica - profilul real, Filiera tehnologica - profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului,
Filiera vocationala - profilul militar
Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica: A. MECANICA, B. ELEMENTE DE TERMODINAMICA, C. PRODUCEREA SI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, D. OPTICA
Se acorda 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Se considera: numarul lui Avogadro
NA = 6,02·1023mol-1, constanta gazelor ideale
R = 8,31j/mol·K. Intre parametrii de stare ai gazului ideal intr-o stare data exista relatia: p·V = ν·RT.

I. Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect.
(15 puncte)
1. Intr-o comprimare adiabatica a unei cantitati de gaz ideal, acesta:
a. primeste lucru mecanic si temperatura gazului scade;
b. cedeaza lucru mecanic si temperatura gazului creste;
c. primeste lucru mecanic si temperatura gazului creste;
Raspuns: Q = ΔU + L = 0; ΔU = - L, sau νCV(T1 - T2 = - L,
rezulta ca T2 > T1 si L < 0. → c.   3p
d. primeste lucru mecanic si temperatura gazului ramane constanta. (3p)
2. Simbolurile unitatilor de masura fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a energiei interne a gazului ideal este:
a. W     b. J·s-1    c. J·K     d. J (3p)
Raspuns: [U]SI = J. → d.   3p
3. Numarul de molecule continute in 180 ml de apa (μapa = 18g/mol, ρapa = 103kg/m3 ) este egal cu:
a. 6,02·1022     b.6,02·1023     c. 6,02·1024     d. 6,02·1025 (3p)
m = ρ·V.....N
μ...............NA    N = ρ·V·NA/μ, N = 6,02·1024    c. 3p)
4. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, caldura specifica la volum constant a gazului ideal poate fi scrisa sub forma:
a. CV·μ-1    b. CV·μ    c. CV·ν-1    d. CV·ν (3p)
Raspuns: CV·μ-1   a. 3p
5. graficul ciclului
O cantitate de gaz ideal evolueaza dupa procesul ciclic 1- 2 - 3 - 4 -1 reprezentat in coordonate p - V in figura alaturata. Relatia corecta dintre energiile interne ale gazului corespunzatoare starilor prin care trece, este: a. U1 = U4;    b. U2 = U4;    c. U1 = U2;
d. U3 = U2 (3p)
Raspuns: U1 = ν·CV·T1;   U2 = ν·CV·T2;

U3 = ν·CV·T3;p1·V1/R;U4 = ν·CV·T4;   p1·V1 = ν·R·T1   ν·T1 = p1·V1/R;
U1 = CV·p1·V1/R;   U2 = 3·CV·p1·V1/R; = 3·U1;   
U3 = 9·CV·p1·V1/R; = 9·U1;    U4 = 3·CV·p1·V1/R; = 3·U1;   
→ U2 = U4;   b. 3p.

II. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
O masa m1 = 8 g de heliu, avand masa molara μHe = 4·10-3kg·mol-1, se afla la presiunea
p1 = 2·105 Pa si temperatura T1 = 400 K . Heliul, asimilat unui gaz ideal, este racit la volum constant astfel incat presiunea lui scade de n ori. Gazul este supus apoi unui proces in care volumul sau creste de n ori la presiune constanta. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu mediul exterior in cele doua transformari este L11'2 = 4986 J . Determinati:
a. masa unei molecule de heliu;
μ......NA
mo.....1;    mo = μHe/NA   2p.
mo = 4·10-3kg·mol-1/
6,02·1023mol-1 = 0,664·10-26kg   2p.
b. volumul ocupat de heliu in starea initiala;
p1·V1 = ν·R·T1    3p.
V1 = m1·R·T1/μ·p1
V1 = 8·10-3kg·8,31·103j/mol·400K/
4·10-3kg·mol-1·2 ·105Pa =
= 33,24·10-3m3. 1p
c. transformarile gazului
temperatura heliului la finalul racirii la volum constant;
p1/T1 = p1/n·T2;    T2 = T1/n
L11'2 = L11' + L1'2;   1p.
L11'2 = L1'2 = (p1/n)(n·V1 - V1);   1p.
n = 1/[1 - L1'2/p1·V1] = 4.   1p.
T2 = 100K.   1p.
d. densitatea heliului la finalul destinderii la presiune constanta.
ρ = m/V3;   2p.   V3 = 3·V1;   1p.
ρ ≅ 0,06kg/m3.   1p.
III. Rezolvati urmatoarea problema:
(15 puncte)
transf.ciclica
Un mol de gaz ideal monoatomic, avand caldura molara izocora 1,5 CV = 1,5·R , evolueaza dupa procesul 1-2-3-4-1, reprezentat in sistemul de coordonate p - V in graficul alaturat. Lucrul mecanic schimbat de gaz pe parcursul acestui proces este nul. In procesul
2-3 temperatura este constanta, iar
V3 = e2· V1 ( e2 ≅ 7,4 , e fiind baza logaritmului natural). Temperatura in starea de echilibru termodinamic 1 este T1 = 300 K .
a. Reprezentati transformarea ciclica in sistemul de coordonate V-T;   4p.
graficul transf. in coordonate VT
b. Calculati valoarea caldurii schimbate de gaz cu exteriorul pe parcursul unui ciclu;
c. Determinati valoarea temperaturii gazului in starea 2;
Q = Q12 + Q23 + Q34 + Q41 = 0;   1p.
Cp = Cv + R;
ν·Cv·T2 - ν·Cv·T1 + ν·R·T2·lnV3/V1 +
ν·Cv·T4 - ν·Cv·T2 +
ν·Cv·T1 - ν·Cv·T4 + ν·R·T1 - ν·R·T4= 0
T2·lne2·V3/V1 + T1 - T4 = 0   1p.
T2 = [T1/2]·(e2 - 1);   1p.
T2 = 150K·6,4 =960K.   1p.
d. Calculati variatia energiei interne in procesul 1-2.
ΔU = ν·CV·(T2 - T1)   2p.
ΔU = 8102,25J.   1p.
b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Literatura

¤ Cuvantul "Academie" vine de la gradina Akademos din Atena, vestita prin activitatea oratorica a filozofului Platon.

¤ Intemeietorul "Junimii" si a revistei "Convorbiri literare" a fost cunoscutul critic, estetician si om politic roman Titu Maiorescu (1840-1917).

¤ La batranete Casanova (1725-1798) a fost bibliotecar in oraselul Dux din Boemia

¤ Datorita caderii piesei "Fedra" (in urma unor intrigi) Jean Racine s-a indepartat de la scris. El a trait intre anii 1639 si 1699.

¤ Tudor Arghezi l-a descoperit pe Camil Petrescu pe cand acesta era student si publica note in revista "Facla".

¤ Cei trei muschetari au fost: Athos, Porthos si Aramis. In celebrul roman a lui Alexandre Dumas-tatal li se aduga in permanenta un al patrulea si anume d'Artagnan, care a intrat mai tarziu in randul muschetarilor.

bacalaureat_fizica
Imagini
Reflexia si refractia


NewsletterProblema
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate