template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat termodinamica subiectul I iulie
-Filiera teoretica : profilul real;
- Filiera tehnologica : profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului;
- Filiera vocationala : profilul militar .
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica:
A. Mecanica ,
B. Elemente de termodinamica ,
C. Producerea si utilizarea curentului continuu ,
D. Optica .
¤ Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. Elemente de termodinamica . Varianta 9

Se considera: numarul lui Avogadro NA =6,02·1023mol-1 , constanta gazelor ideale
R = 8,31 J/molK .Intre parametrii de stare ai gazului ideal intr-o stare data exista relatia:
p ·V =νRT
Subiectul I.
Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
1. Prin "motor termic" se intelege:
a. un sistem termodinamic ce realizeaza transformarea integrala a caldurii in lucru mecanic
b. un sistem termodinamic cu functionare ciclica, ce transforma integral caldura in lucru mecanic
c. un sistem termodinamic ce realizeaza transformarea partiala a caldurii in lucru mecanic
d. un sistem termodinamic cu functionare ciclica, ce realizeaza transformarea partiala a caldurii in lucru mecanic (3p)
Raspuns corect:
Sistemul termodinamic care transforma partial caldura primita in lucru mecanic dupa fiecare repetare a transformarii ciclice se numeste motor termic.
d.→ 3p

2. O cantitate ν = 0,12 mol = 1/8,31 mol de gaz ideal monoatomic ( Cv = [3/2]·R ), cu temperatura initiala de t1 = 27oC , este comprimata adiabatic astfel incat temperatura sa absoluta creste de 8 ori. Lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul este:
a. 3150 J ; b. 283,5 J ; c. -283,5 J ;d. -3150 J ;3p)
Datele problemei:
ν = 0,12 mol = 1/8,31 mol = 1/R mol
Cv = [3/2]·R
t1 = 27oC
Q = 0
T = 8T1
L ? (j )
Rezolvare
Principiul intai al termodinamicii este:
Q = ΔU + L
In transformarea adiabatica sistemul nu schimba caldura cu mediul exterior, deci Q = 0
Principiul intai devine :
L = - ΔU = - νCv·( T - T1 ) =- 7νCv·T1
Calculul numeric
T1 = 273 + 27 = 300 K
L = -7·[1/R]mol·[3/2]R [J/K·mol]·300K = -3150J
Raspuns corect d. → 3p

3. Simbolurile unitatilor de masura fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I. a caldurii specifice este:
a. J · kg-1·K-1 ; b. J · kg ·K -1 ; c. J ·mol ·K-1 ; d. J ·mol-1 ·K-1 ;(3p)
Raspuns :
c = Q/[m·ΔT]
[c]SI = [Q]SI/[m]SI·[ΔT]SI = J/kg·K
Raspuns corect:
a. → 3p

4. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, in transformarea izoterma a unui gaz ideal este valabila relatia:
a. Q = 0 ; b. L =νRT ; c. ΔU = 0 ; d. L = 0 ;(3p)
Raspuns
In transformarea izoterma masa si temperatura gazului sunt constante , rezulta ca ΔT = 0 . Energia interna este functie numai de temperatura U = f(T).
ΔU = νCvΔT = 0 .
Raspuns corect : c. → 3p

5.
bac termod 1-2-4 O cantitate data de gaz ideal efectueaza transformarea 1-2-4 reprezentata in coordonate p -T in figura de sus. Densitatea gazului este maxima in starea: a.1 ;b.2 ;c.3 ;d.4 ;(3p)
pV = νRT =[m/μ]RT ρ = m/V = pμ/RT
Scriem densitatea pentru fiecare stare si facem raportul ρ12 , ρ23 si ρ24
ρ1 = p1μ/RT1
ρ2 = p2μ/RT1
ρ3 = p2μ/RT3
ρ4 = p2μ/RT4
ρ12 = p1/p2
p1<p2ρ1 < ρ 2
ρ23 = T1/T3
T 1< T3ρ3 < ρ 2
ρ24 = T1/T4
T 1< T4ρ4 < ρ 2
Raspuns corect : b.2 → 3p

b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Oracolul din Delfi

Si astazi cand au trecut in jur de 1600 de ani de la inchiderea templului din Delfi, mai poti auzi spunandu-i-se vreunuia care face pe atotstiutorul: "Ce, esti Oracolul din Delfi?". Asta pentru ca a ramas in istorie vestita Pitia, preoteasa care, asezata pe un trepied deasupra unei vagauni din care ieseau vapori narcotizanti, rostea intr-o stare mai mica sau mai mare de delir, cuvinte si fraze enigmatice, considerate drept raspunsuri ale zeului grec Apollo, la diversele intrebari ale muritorilor dornici de a dezlega feluritele taine ale prezentului sau ale viitorului.

bacalaureat_fizica
img1
Imagini
Reflexia si refractia


NewsletterMotorul Diesel
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate