template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Bacalaureat termodinamica subiectul I septembrie
Proba E. d)
Proba scrisa la fizica
-Filiera teoretica : profilul real,
-Filiera tehnologica : profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului,
-Filiera vocationala : profilul militar .
¤ Sunt obligatorii toate subiectele din doua arii tematice dintre cele patru prevazute de programa, adica:
A. mecanica,
B. Elemente de termodinamica,
C. Producerea si utilizarea curentului continuu
D. optica
¤Se acorda 10 puncte din oficiu.
¤ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
B. Elemente de termodinamica . Varianta 3
Se considera: numarul lui Avogadro NA = 6,02 1023mol-1 , constanta gazelor ideale R = 8,31 J /mol·K Intre parametrii de stare ai gazului ideal intr-o stare data exista relatia:
p ·V =νRT

Subiectul I.

Pentru itemii 1-5 scrieti pe foaia de raspuns litera corespunzatoare raspunsului corect. (15 puncte)
Lucrul mecanic maxim
O cantitate de gaz ideal se destinde, din aceeasi stare initiala A pana la acelasi volum final, prin patru procese reprezentate in figura de mai sus.
Gazul efectueaza cel mai mare lucru mecanic in procesul:
a. A → 4 ;b. A → 3; c. A → 2 ;d. A →1 ;(3p)
Rezolvare
Lucrul mecanic la destinderea cvasistatica a unui gaz ,indiferent cum variaza presiunea , ete numeric egal cu aria delimitata de curba p = p(V) a procesului , segmentul (V1 - VA)si ordonatele pA = p(VA) si p1 = p(V1) corespunzatoare lui VA si V1 .
Raspuns corect d. A →1 ;(3p)

2. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, marimea fizica definita prin raportul Q/mΔT reprezinta:
a. caldura molara ;
b. capacitate calorica ;
c. caldura specifica ;
d. energie interna .(3p)
Rezolvare
Caldura specifica este caldura necesara pentru a varia temperatura uitatii de masa dintr-un corp cu un grad . Caldura specifica se exprima prin relatia :
c = Q/mΔT
Raspuns corect c. (3p)

3. Simbolurile marimilor fizice fiind cele utilizate in manualele de fizica, unitatea de masura in S.I a marimii fizice exprimata prin raportul ΔU/ΔT este:
a. J ·K-1 ;
b. J mol-1K-1 ;
c. J· kg-1K-1 ;
d. J· mol-1
(3p)
Rezolvare
[C]SI = [ΔU]SI/[ΔT]SI = J/K
Raspuns corect a. (3p)

4. O cantitate de gaz ideal inchisa intr-un vas cu pereti rigizi primeste caldura Q. In timpul incalzirii, marimea fizica a carei valoare creste este:
a. numarul de molecule
b. presiunea
c. densitatea gazului
d. distanta medie dintre molecule (3p)
Rezolvare
Gazul fiind inchis intr-un vas cu peretii rigizi numarul de molecule si volumul gazului nu se modifica , in schimb creste : viteza moleculelor, numarul de ciocniri si presiunea exercitata de gaz .
Raspuns corect b. (3p)
5. O cantitate de gaz ideal se destinde adiabatic astfel incat lucrul mecanic efectuat este egal cu 150 J. Variatia energiei interne a gazului este egala cu:
a. 250 J ; b. 150 J ;
c. -150 J ; d. -250 J .(3p)
Rezolvare
Q = ΔU + L
Q = 0
ΔU = - L
ΔU = - 250 J .
Raspuns corect d. (3p)

b2bacalaureat
rezultate.bac banner.c.e

Europa si America au legatura telegrafica

La 5 august 1858 a sosit in America prima depesa telegrafica, o cablograma. Trimitatorul ei nu era nimeni altul decat profesorul Thomson.Printre altele, in aceasta depesa se spunea : "Europa si America au o legatura telegrafica. Cele doua mari continente nu mai sunt astazi despartite de Ocean ne-am apropiat unii de altii."Imediat se schimbara telegrame de felicitare intre regina Angliei, Victoria, si presedintele Statelor Unite, Buchanan. Dupa transmiterea a 732 de stiri, cablul amuti definitiv. Abia in 1866 dupa instalarea unui alt cablu sau putut relua transmisiile intre cele doua continente.

bacalaureat_fizica
ascensor.u
Imagini
Reflexia si refractia


NewsletterMotorul Diesel
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets    Google plus widgets    linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate