template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Circuitul de curent alternativ RLC paraleFie circuitul de curent alternativ cu rezistor, bobina si condensator legate in paralel. Rezistorul, bobina si condensatorul sunt ideali.
circ.rlc.paralel Pentru a stabili expresiile valorilor efective si maxime ale intensitatilor curentilor prin laturile retelei, impedantei circuitului, defazajului dintre tensiunea de la bornele circuitului si intensitatile din laturile circuitului.
La bornele AB ale celor trei elemente de circuit se aplica tensiunea
u = Umsinωt   1)
care produce in circuitul principal curentul de intensitate
i = Imsin(ωt + φ).   2)
Aplicam prima lege a lui Kirchhoff, nodului A:
i = iR + iL + iC.   3)
Intensitatile curentilor in cele trei ramuri ale circuitului sunt:
-   iR = ImRsinωt = (Um/R)·sinωt,   3')
intensitatea curentului din rezistor este in faza cu tensiunea de la bornele rezistorului uR, care este egala cu tensiunea 1) furnizata de generator.
-   iL = ImLsin(ωt - φ)= (Um/XL)·sin(ωt - φ),   3')
intensitatea curentului care se stabileste in bobina este defazata in urma tensiunii de la bornele circuitului, daci si in urma intensitatii curentului prin rezistor iR cu 900 sau π/2 radiani.
-   iC = ImCsin(ωt - φ)= (Um/XC)·sin(ωt + φ),   3')
intensitatea curentului din condensatori C este defazata inaintea intensitatii curentului prin rezistor iR cu 900 sau π/2 radiani.
Inlocuim relatiile 2) si 3') in relatia 3) si obtinem:
Imsin(ωt + φ) = (Um/R)·sinωt + (Um/XL)·sin(ωt-φ) + (Um/XC)·sin(ωt+φ)   4)
Rezolvarea ecuatiei 4) care reprezinta ecuatia circuitului, se poate face folosind metoda fazoriala. Reamintim ca fazorul este un vector rotitor care se asociaza unei marimi alternative. Modulul fazorului este egal cu amplitudinea sau valoarea efectiva a marimii alternative care se reprezinta. Fazorul se roteste in jurul originii in sens trigonometric, cu viteza unghiulara constanta ω, egala cu pulsatia marimii.
Amplitudinea intensitatii totale si defazajul dintre tensiune si intensitate se calculeaza din diagrama fazoriala a circuitului RLC paralel numita si triunghiul intensitatilor in modul urmator:
diagr.vect.RLC.paralel
¤    Im2 = ImR2 + (ImC - ImL)2
sau cu valori efective:
I2 = IR2 + (IC - IL)2
I = U/Z,   IR = U/R,   IL = U/XL,   IC = U/XC
I = √[(U/R)2 + (U/XC - U/XL)2] = √[(U/R)2 + (U/XL - U/XC)2]
I = U·√[1/R2 + (1/XL - 1/XC)2]
Z = 1/√[1/R2 + (1/XL - 1/XC)2]
I = U/Z legea lui Ohm
¤    tgφ = (IC - IL)/IR = (1/XC - 1/XL )/(1/R)
Notam inversul impedantei circuitului RLC paralel cu Y
Y = 1/Z(Ω-1), se numeste admitanta
G = 1/R(Ω-1), reprezinta conductanta
B = 1/X = (1/XL - 1/XC)(Ω-1), este susceptanta
tgφ = (BL - BC)/G
BL = 1/XL = 1/ω·L, susceptanta inductiva
BC = 1/XC = ω·C, susceptanta capacitiva.

infoprod.tem.alt
c.a.mon
Imagini
Imagini


Aniversare

¤ In dimineata zilei de 29 august 1831 Faraday a pregatit si a efectuat un experiment. Fata incordata a lui Faraday se destinse intr-un zambet larg. La capetele circuitului secundar, ori de cate ori era inchis sau deschis circuitul primar, se produceau scantei, provocate de tensiunea indusa. Aceste scantei pusera capat temerilor legate de reusita experimentului care urma sa incununeze o lunga perioada de cautari care au inceput in anul 1821 cand si-a notat in jurnalul sau urmatoarea propozitie: trebuie sa transform magnetismul in electricitate.

Newsletterelectro
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

Legi Evaluare Bacalaureat Probleme
Legile lui Kirchhoff

Conservarea impulsului

Teoreme ale mecanicii

Starea electrocinetica

Suntul

Dezintegrarea β

Bacalaureat 2013

Bacalaureat 2014

Bacalaureat 2015

Mecanica

Electricitate

Electrostatica

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate