circuite electrice
Pentru meniu faceti click dreapta pe banner (sau pe orice imagine).

GoogleCircuite electrice


img01
Facebook widgets Twitter widgets Google plus widgetsMetoda vectoriala de rezolvare a circuitelor de curent alternativ

Navigare

¤ Acasa

¤ Curentul continuu

¤ Campul magnetic

¤ Curentul alternativ    monofazat

¤ Curentul alternativ    trifazat

¤ Probleme

¤ Bacalaureat fizica

¤ Harta site


Cuprins

   
   Curentul alternativ
   monofazat

¤ Producerea tem    alternativa

¤ Valoarea efectiva a
   curentului alternativ


¤ Circuitul de curent    alternativ RLC serie

¤ Relatia dintre
   impedanta si
    componentele sale


¤ Tensiunea pe    elementele    circuitului
    RLC serie


¤ Puterile in circuitul
   de curent alternativ


¤ Puterea activa

¤ Puterea reactiva
   Puterea aparenta


¤ Diagrama vectoriala a
   tensiunii si curentului
   alternativ


¤ Diagrama vectoriala a
   impedantei


¤ Exprimarea complexa
   a functiilor armonice


¤ Rezolvarea circuitului
   RLC serie prin
   metoda
   complexa


¤ Exprimarea
   impedantei
    in complex


¤ Puterile in complex

¤ Circuitul de curent
   alternativ RLC
   paralel


¤ Rezonanta tensiunilor

¤ Rezonanta
    intensitatilor


¤ Aplicatii Metoda
   complexa


Diagrama vectoriala a tensiunii si curentului alternativ

Intr-un circuit de curent alternativ RLC serie, tensiunea aplicata si curentul care se stabileste in circuit se exprima prin functii armonice:
i = Im·sinωt   1)
u = Um·sin(ωt + φ)   2)
Aceste doua marimi variabile in timp se pot reprezenta intr-un plan avand doua axe rectangulare prin doi vectori, vectori numiti versori care se rotesc uniform cu o viteza unghiulara ω ca in figura.
reprez.faz
Aceasta reprezentare se numeste diagrama vectoriala sau fazoriala. Ea este valabila pentru un moment oarecare t. In acest scop s-a luat un vector avand lungimea egala cu amplitudinea curentului Im sau valoarea efectiva I. Unghiul instantaneu care depinde de timp s-a luat in raport cu axa orizontala, aceleasi observatii sunt valabile si pentru versorul asociat tensiunii cu mentiunea ca unghiul instantsneu este mai mare cu φ. Facand proiectia acestor doi vectori pe axa verticala a sistemului se obtin valorile instantanee i si u adica relatiile 1) si 2). Intereseaza in practica numai legatura dintre cele doua marimi si deoarece unghiul instantaneu ωt afecteaza ambele marimi cei doi vectori pot fi considerati ficsi insa trebuie conservat intre ei unghiul de defazaj φ. Deoarece intensitatea curentului este considerata origine de faza, aceasta poate fi plasata pe orizontala si se obtine diagrama vectoriala orizontala la care axele de referinta pot disparea.
Exemplu: Diagrama fazoriala a circuitului RLC serie
Se poate construi o diagrama fazoriala a marimilor u si i pe baza urmatoarelor relatii:
reprez.RLC.serie
i = Im·sinωt;    u = Um·sin(ωt + φ);    uR = √2URsinωt
uL = √2ULsin(ωt + π/2);    uC = √2UCsin(ωt - π/2)
Luand intensitatea curentului i ca origine de faza, toti ceilalti fazori care se asociaza marimilor de mai sus se raporteaza la fazorul OA asociat lui i cu defazajele corespunzatoare: fazorul UR este in faza cu fazorul I, UL este defazat inainte cu 900, UC este defazat in urma lui I cu 900.
Din diagrama fazoriala se pot stabili anumite relatii intre tensiuni. Ele sunt:
U2 = UR2 + (UL - UC)2,    φ = arctg(UL - UC)/UR.placeholder

Loc pentru reclama
Incursiune in lumea fizicii


Ştiaţi că...

¤ Wilhelm Conrad Röntgen dupa terminarea studiilor cu mentiune speciala a fost numit asistentul fizicianului Kundt, efectuand sub conducerea acestuia, primele cercetari stiintifice.


Legea miscarii

u=f(t)
banner afiliat 4
© 2015 - All Rights Reserved