Circuite electrice
img1

Metode de calcul a retelelor de curent continuu
Pe langa metoda legilor lui Kirchhoff si metoda transfigurarii stea triunghi descrise in paginile precedente se folosesc si alte metode de calcul a retelelor de curent continuu: metoda circuitelor separate (a curentilor de contur), metoda generatorului Thevenin, metoda generatorului Norton, metoda superpozitiei, etc.

a. Metoda circuitelor separate
(a curentilor de contur)

crt.de.contur
Presupunem ca in reteaua din figura se cunosc tem si rezistentele si se cere sa se calculeze curentii. Fie p numarul de noduri, iar l numarul de laturi prin care circula curentii I1, I2...Il care urmeaza sa fie determinati.
Se aleg in retea n circuite inchis care coincid cu ochiurile de retea, in acelasi mod ca in metoda legilor lui Kirchhoff, si se presupune ca fiecare circuit este parcurs de un curent independent, J1, J2 ... Jn. (Pentru reteaua din figura n = 3).
In caz general pentru reteaua formata din p noduri si l laturi se scriu n ecuatii de forma:
J1R11 + J2R12 +...+ JnR1n = Σ1e
J1R21 + J2R22 +...+ JnR2n = Σ2e   1)
J1Rn1 + J2Rn2 +...+ JnRnn = Σne
In care
Σne este suma algebrica a tem din circuitul n, suma fiind scrisa parcurgand circuitul in sensul curentului Jn(se foloseste conventia de semn pentru tem introdusa la legea a doua a lui Kirchhoff);
Rnn-suma rezistentelor din circuitul n;
R1n, sau Rn1 = R1n - suma rezistentelor comune circuitelor 1 si n sau n si 1;
Conventie: rezistentele R1n, R2n, sau in caz general Rik parcurse in acelasi sens de curentii Ji si Jk se iau cu semnul plus; in caz contrar, cu semnul minus.
De exemplu, in reteaua din figura sau ales ca circuite independente, circuitele AGCA, ACBA si circuitul CBFDC strabatute de curentii J1, J2 si J3 indicati in figura. Relatiile 1) devin
J1(R1 + R5) - J2R5 = e1 - e5
- J1R5 + J2(R3 + R5) + J3R3 = e5 - e4   2)
J2R3 + J3(R2 + R3) = - e2
Curentul real intr-o latura este egal cu suma algebrica a curentilor J din circuitele din care face parte latura considerata. Semnul curentului independent J este pozitiv daca coincide cu sensul curentului real din latura in caz contrar este negativ.
Curentii reali I1, I2, ...,I5 sunt dati de relatiile
I1 = - J1;   I2 = - J3;   I3 = J2 + J3;   3)
I4 = - J2;   I5 = J1 - J2
Presupunem ca tem si rezistentele sunt cunoscute de exemplu:
e1 = 2V,    R1 = 2Ω;
e2 = 4V,    R2 = 4Ω;
e4 = 6V,    R3 = 2Ω;
e5 = 8V,    R5 = 4Ω;
Se cer intensitatile curentilor din laturile retelei: I1 ?, I2 ?,I3 ?,I4? si I5?.
Relatiile 2) devin
6J1 - 4J2 = - 6
- 4J1 + 6J2 + 2J3 = 2
2J2 + 8J3 = -4
Se rezolva sistemul si obtinem;
J1 = - 1,58 A
J2 = - 0,87 A
J3 = - o,71 A
Se inlocuiesc curentii independenti J1, J2 si J3 in relatiile 3) si obtinem curentii reali:
I1 = + 1,58 A
I2 = + 0,71 A
I3 = - 1,58 A
I4 = + 0,87 A
I5 = - 0,71 A
Deoarece intensitatile curentilor I3 si I5 sunt negative sensurile lor sunt inverse fata de cele din figura.
Acordeon

bob.ind.jpg

banner.a.einstein bac1
Nu invatam pentru scoala, ci pentru viata.
Seneca.

Ştiaţi că ...

¤ In 1911 au fost brevetati cei dintai piloti instruiti in prima scoala romaneasca de pilotaj, amenajata pe un aerodrom improvizat langa Chitila. Aici se aflau cinci hangare si ateliere de constructii si reparatii de avioane din cele mai moderne din acea vreme. Aici au fost construite patru aparate de tip Farman, ceea ce a facut ca Romania sa fie prima tara din lume care a construit avioane in serie.

¤ In 1912, la Constanta, pe un avion militar se fac primele experimente din lume de utilizare a unui aparat de telegrafie fara fir. Aparatajul utilizat pentru legatura aer - pamant a fost construit de tehnicianul serviciului marin roman Gustav Rotlender, in colaborare cu capitanul Zaharia, din marina militara romana.

Reflexia totala
Legile deplasarii radioactive
sus

« Pagina precedenta

  Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   linkedin