template2.1_r1_c1


Google      


Circuite electrice


Montajul in triunghi
Montajul in triunghi se realizeaza legand bobinele indusului astfel:
bornele.gen.triunghi
borna X cu B, borna Y cu C si borna Z cu A. Impedantele de sarcina se leaga tot in serie. Punctele (A,Z), (B,X) si (C,Y) dintre infasurarile generatorului se leaga cu punctele A' , B' si respectiv C' dintre sarcinile Z ca in figura.

montajul.in.triunghi
Pentru transportul curentului de la generator la consumator sunt necesari trei conductori. Se observa ca tensiunea pe faza Uf dintre AB, BC si CA este aceeasi cu tensiunea de linie Ul, dintre doua conductoare de linie AA' si BB', BB' si CC' ori CC' si AA'. Deci Uf = Ul. In fiecare nod, de exemplu, BX, se ramifica trei curenti I1, I2 in faze (infasurarile statorului) si IB = Il in linie. Potrivit legii lui Kirchhoff, aplicata unui nod si tinand cont de defazari, se poate scrie:
Il = IA = I2 - I1.
Diferenta se poate face cu diagrama fazoriala a curentilor.
diagr.faz.crt.triunghi
I2 = I12 + I22 - 2 I1·I1·cos2π/3,
dar I1 = I2 = If, ca modul, iar cos2π/3 = - cosπ/3 = - 1/2, deci:
Il = If·√3.
La montajul in triunghi, tensiunea de linie este egala cu tensiunea pe faza Ul = Uf, iar curentul de linie este egal cu intensitatea curentului pe faza, inmultit cu √3, adica
Il = If·√3.
Sistemul trifazat are avantajul fata de cel monofazat ca necesita mai putine conductoare de transport al energiei electrice, fapt care reprezinta o mare economie de material si o reducere a pretului de cost al energiei electrice.
Aplicatie:
La o retea trifazata sunt montati doi receptori, primul in triunghi si al doilea in stea. Receptorii au aceeasi impedanta pe toate fazele. Sa se determine raportul curentilor de faza si al curentilor de linie.
If1/If2 = √3
Il1/Il2 = 3.


c.m1sist.trifazat.alt
uA = Um·sinωt,
uB = Um·sin(ωt - 2π/3),
uC = Um·sin(ωt + 2π/3),
IA = IA = IA = If = I,
U = Uf·√3.
Imagini
Imagini▶ Faceti click dreapta pe unul din linkurile de mai jos pentru desktop.
▶ Pentru mobil → apasare lunga in timp pe unul din linkurile de mai jos.
▶ Faceti click in afara casetei pentru a ascunde imaginea.

Schimbator de caldura

Solenoid

Ascensorul urca

Ascensorul coboara

Schimbator de caldura
Caldura dezvoltata in reactor este transferata unui agent termic.
Solenoid
Liniile de camp si inductia magnetica B ale unei spire parcursa de un curent electric.
Ascensor urcare
Ascensor coborare

Newsletterbob.ind
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2019 - Toate drepturile rezervate