circ.el

Circuite electrice
Notiuni recapitulative
Curentul electric continuuCircuitul electric. Ansamblul format din sursa electrica, conductoare si consumatori poarta numele de circuit electric.
circuit electric
Miscare ordonata a particulelor incarcate in raport cu conductorul (electroni in metale, ioni in electroliti) se numeste curent electric de conductie . Sensul curentului electric de conductie , se considera sensul de miscare al particulelor libere incarcate pozitiv ( sensul opus sensului de miscare al electronilor in metale , care au sarcina electrica negativa ) .
Intensitatea curentului electric de conductie este definita de relatia:
I = lim   Δq/Δt = dq/dt
    Δt→0
Unitatea de masura a intensitatii curentului electric in sistem international este o unitate de masura fundamentala numita amper .
Intensitatea curentului electric este masurata cu ampermetrul montat in serie in circuit ca in figura
Conectare ampermetrului in circuit
Masurarea.tensiunii
Densitatea curentului de conductie J reprezinta intensitatea curentului electric pe unitatea de arie.
J = lim   ΔI/ΔS = dI/dS
    ΔS→0
Tensiunea electrica.Tensiunea electrica sau caderea de tensiune intre doua puncte a si b ale unui circuit electric inchis reprezinta lucrul lucrul mecanic efectuat de fortele campului electric din circuit , pentru deplasarea unitatii de sarcina intre cele doua puncte ale circuitului.
Uab = Lab/q ( J/C = V )
Tensiunea electromotoare ( tem ) este numeric egala cu lucrul mecanic efectuat asupra purtatorilor de sarcina de catre fortele campului electric generat de sursa pentru a transporta unitatea de sarcina de-a lungul intregului circuit .
e = Lbab/q = ( Lba + Lab )/q = Lba/q + Lab/q
e = U + u
e = Lbab/q ,→ tensiunea electromotoare
U = Lba/q , → tensiunea ( caderea de tensiune ) de la bornele circuitului
u = Lab/q , → caderea de tensiune pe circuitul interior al generatorului.
Toate cele trei marimi electrice scalare se masoara in volti ( V = J/C ) cu ajutorul voltmetrului conectat in paralel cu receptorul R
Tensiunea electromotoare e se masoara montand voltmetrul in paralel cu generatorul cand circuitul este deschis.
Rezistenta electrica Formula de definitie: R = U/I, iar dependenta rezistentei de natura si dimensiunile conductorului este R = ρ·l/S
R → rezistenta electrica se masoara in ohmi , 1 Ω = 1 V/1 A
ρ → este rezistivitatea electrica, care depinde de temperatura conform relatiei: ρ = ρo( 1 + αt) , ρo este rezistivitatea la 0oC, iar α este coeficientul de temperatura al rezistivitatii (1/grd sau K-1)
ρ = R·S/l . Rezistivitatea se masoara in Ω·m. Inversul rezistivitatii σ = 1/ρ se numeste conductivitate electrica, se exprima in 1/Ω·m .
Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit
I = U/R, sau sub forma locala J = E/ρ = σ·E.
Legea lui Ohm pentru circuitul simplu
I = e/(R + r)
Legile lui Kirchhoff
Prima lege a lui Kirchhoff, se refera la noduri de retea: suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici din jurul unui nod este nula.
n
Σ  Ik = 0
k=1
Legea a doua a lui Kirchhoff se refera la ochiuri de retea si anume: De-a lungul unui ochi de retea suma algebrica a tem este egala cu suma algebrica a caderilor de tensiune.
n          n
Σ   ei = Σ   Ik·Rk
i=1     k=1
Gruparea rezistorilor
Gruparea rezistorilor in serie. Mai multi rezistori de rezistente R1, R2,...Rn sunt legati in circuit unul dupa altul ca in figura.
Grup.rezist.in.serie
Rezistenta echivalenta a mai multor rezistori grupati in serie este:

Res = R1 + R2 + ... + Rn
Gruparea rezistorilor in paralel.Mai multi rezistori de rezistente R1, R2,...Rn sunt legati in paralel in circuit, daca se leaga rezistorii gruparii intre doua puncte ale circuitului .
1/Rep = 1/R1 + 1/R2 +...+ 1/Ri +...+ 1/Rn;  3)
Inversul rezistentei echivalente a mai multor rezistori grupati in paralel este egala cu suma inverselor rezistentelor rezistoarelor grupate.
Gruparea in serie a generatoarelor, Is = n·e/(R + nr)
Gruparea in paralel a generatoarelor, Ip = e/(R + r/n)
n este numarul de generatoare grupate.
Energia si puterea curentului electric
Energia: W = U·I·t,(joule)
Puterea generatorului:
Pg = e·I = I2(R + r) = e2/R (Watt = j/s)
Puterea consumata in circuitul exterior:
Pc = W/t = U·I = R·I2 = U2R (W = j/s)
Puterea pierduta in interiorul generatorului: Pint = I2·r(W = j/s)
Randamentul generatorului este:
η = Pc/Pg = U·I/ e·I = U/e = R/(R + r) < 1
Prima lege a electrolizei: m = k·I·t
Produsul I·t = q reprezinta cantitatea de electricitate transportata de ioni in timpul electrolizei. Prima lege a electrolizei se exprima si sub forma
m = k·q
q reprezinta cantitatea de sarcina transportata de ioni in timpul electrolizei.
k = m/q, k se exprima in g/C (gram/coulomb)
k= m/I·t, k se exprima in g/A·s(gram/Amper·secunda)
k se numeste echivalent electrochimic al substantei.
A doua lege a electrolizei:
k = (1/F)·A/n.
Prin unirea celor doua legi rezulta:
m = (1/F)·(A/n)·I·t.
Constanta lui Faraday determinata experimental are valoarea:
F ≈ 96500 Coulombi/echivalent.gram = 9,65·107 C/echiv.kg.

Ştiaţi că ...

¤ Tanarul Temucin a fost ales de huralul mongol (adunarea sefilor triburilor) ca mare han, in 1206 sub numele de Gingis-han.

¤ "Hoarda de aur" a fost numele statului feudal al tatarilor (intemeiat de catre acestia impreuna cu unele dintre triburile mongole), intins din Asia centrala pana in rasaritul Europei (pana in Carpati) in perioada de la mijlocul secolului al XIII-lea .
sigurante.arse
Gasiti siguranta sau sigurantele arse din cele doua figuri


banner.probleme
curenti.de.contur banner.c.e

2. Metoda observatorului neinertial

Unele probleme de mecanica (de exemplu miscarea pe plan inclinat) pot fi rezolvate prin metoda ON. Prin ON se intelege un observator care studiaza miscarea corpului dintr-un sistem de referinta solidar cu corpul aflat in miscare cu o anumita acceleratie, considerat SN . Se parcurg aceleasi etape ca si in cazul OI, numai ca acuma trebuie figurata si forta de inertie care are directia acceleratiei corpului, dar sensul opus vectorului acceleratie. Aceasta forta exista numai pentru ON . De exemplu la pornirea brusca a unui vehicul observatorul din vehicul simte prezenta unei forte care ii imprima o miscare in sens opus miscari vehiculului, in timp ce observatorul de pe sol nu are nici un motiv sa cada pe spate. Pentru ON se aplica principiul lui d'Alembert: rezultanta vectoriala a fortelor reale si a fortei de inertie, intr-un sistem de referinta neinertial este nula. Se obtine o ecuatie vectoriala care se descompune pe doua directii perpendiculare. Se scriu proiectiile pe cele doua axe si se rezolva sistemul.
test.legea.miscarii
forta.Lorentz
ascensor.u
img1

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

Imagini
ImaginiNewsletter

bob.ind
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin