circ.el


Circuite electrice


Probleme
Pentru rezolvarea de probleme din electrostatica sunt necesare urmatoarele notiuni recapitulative:
Sarcina electrica este cuantificata Qe = -Z·e,    Qp = + Z·e
Z →numarul atomic (numarul de ordine),
e = 1,6·10-19C(coulombi)→sarcina electrica elementara
In interiorul unui conductor nu se acumuleaza sarcini electrice. Sarcinile electrice se acumuleaza numai pe suprafata exterioara a conductoarelor. Un conductor electrizat este in echilibru electrostatic daca sarcina electrica libera este in repaus si Eint = 0, rezulta din E = V/r ca ΔV = V2 - V1 = 0.
Conform legii lui Coulomb, forta de interactiune este
F = Q·q/4πεr2(N) .
Permitivitatea electrica a vidului εo = 8,856·10-12 F/m(Farad)/(metru)
Raportul FO/F = ε/εo = εr este permitivitate electrica relativa .
F = q·E,    E reprezinta intensitatea campului electric.(N/C = V/m)
Intensitatea campului electric intr-un punct aflat la distanta r de corp
E = Q/4πεr2
Pentru caracterizarea campului electric in corpuri se defineste inductia electrica
D = εo·εr·E
Lucrul mecanic efectuat pentru deplasarea unui corp de proba incarcat intre doua puncte ale campului electric este
Fmed = √F1·F2 = Q·q/4πεor1r2
LAB = Fmed·( r2 - r1 ) = Q·q/4πεo ( 1/r1 - 1/r2 )   (j)
Potentialul electric intr-un punct oarecare este :
V = LA∞/q = Q/4πεo·1/r    (V)
Legatura intre intensitatea campului electric si potentialul electric intr-un punct :
E = V/r si [E]SI = [V]SI/[r]SI = V/m
Suprafata ale carei puncte au acelasi potential se numeste suprafata echiporentiala.
L = q·( V1 - V2 ) = q·ΔV
ΔV = U    (j/C = V)
Capacitatea electrica a unui conductor este
C = Q/V   (F→farad)
Capacitatea condensatorului este
C = Q/(V1 - V2 )
Fluxul electric Φ = E·S·cos0o = E·S
Expresia fluxului devine Φ = [Q/4π·ε·r2]·4π·r2 = Q/ε. Aceasta relatie exprima legea lui Gauss, care poate fi scrisa si sub forma :
E·S = Q/ε → E = Q/ε·S .
Energia campului electric dintre armaturile unui condensator: W = C·U2/2
Tensiunea electrica dintre armaturi este ;
U = E·d = [Q/ε·S]·d = Q/C, de unde :
C = ε·S/d → capacitatea condensatorului plan.
Capacitatea condensatorului cilindric este :
C = Q/U = 2π·L·ε /(lnR2/R1).
C = Q/U = 4π·ε·R1R2/(R2 - R1), relatia reprezinta capacitatea condensatorului sferic.
Capacitatea echivalenta a gruparii serie este:
1/Ces = 1/C1 + 1/C2 + ...+ 1/Cn = Σ1/Ci
Capacitatea echivalenta a condensatorilor grupati in paralel este:
Cep = C1 + C2 +...+ Cn = ΣCi
Presupunem ca se cunosc valorile capacitatilor condensatorilor din circuitul "triunghi" si dorim sa calculam capacitatile condensatorilor din circuitul "stea". Circuitele fiind echivalente, inseamna ca intre doua puncte avem aceeasi capacitate echivalenta.
Transformarea stea-triunghi
C1 = C12 + C13 + C12·C13/C23,
C2 = C12 + C23 + C12·C23/C13,
C3 = C13 + C23 + C13·C23/C12.
Relatiile    I)
C12 = C1·C2/(C1 + C2 + C3),
C23 = C2·C3/(C1 + C2 + C3),
C31 = C3·C1/(C1 + C2 + C3).
Relatiile    II

sigurante.arse
Gasiti siguranta sau sigurantele arse din cele doua figuribanner.probleme
curenti.de.contur banner.c.e

Ştiaţi că...

¤ Lui M. Faraday i s-a acordat postum denumirea de parinte al electrotehnicii, datorita faptului ca experimentele lui au servit ca punct de plecare in foarte multe aplicatii practice.

¤ In 1927 la varsta de 25 de ani Paul Dirac a pus bazele mecanicii cuantice relativiste, a prevazut existenta antiparticulelor, descoperite ulterior pe cale experimentala.

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

ascensor.u
teste-fizica
Imagini
ImaginiNewsletterbob.ind
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin

S.G.
  Circuite electrice   © 2020 - Toate drepturile rezervate