circ.el

Circuite electrice
Relatia dintre impedanta si componentele saleRaportul dintre amplitudinea sau valoarea efectiva a tensiunii alternative u de la bornele circuitului si amplitudinea sau valoarea efectiva a intensitatii curentului din circuit reprezinta impedanta reala a circuitului notata cu Z. Um = Im·√[R2 + (ω·L - 1/ω·C)2]
Z = Um/Im = U/I = √[R2 + (ω·L - 1/ω·C)2]   1)
Impedanta reala a circuitului se masoara in ohm.
U = Z·I
Um = Z·Im   2)
I = U/Z
Im = Um/Z
Relatiile 2) reprezinta legea lui Ohm sub diferite forme. Impedanta joaca in curentul alternativ acelasi rol pe care il joaca rezistenta in curent continuu.
Se mai introduc urmatoarele notiuni:
- reactanta inductiva notata cu XL = ω·L = 2πν·L   (Ω)   3)
- reactanta capacitiva notata cu XC = 1/ω·C = 1/2πν·C   (Ω)   4)
- reactanta totala notata cu X = XL - XC = ω·L - 1/ω·C   (Ω)   5)
Inlocuind relatiile 3), 4) si 5) in relatia 1) se obtine:
Z = √[R2 + (XL - XC)2] = √[R2 + X2]    (Ω)   6) Ori ce circuit in curent alternativ este format dintr-o rezistenta si reactanta Z = √[R2 + X2
tgφ = X/R (vezi relatia 5) pagina precedenta)
cosφ = 1/√(1 + tg2φ) = R/√[R2 + X2] = R/Z.
X,R.si.Z
Componentele impedantei sunt rezistenta si reactanta.
Din ultima relatie:
R = Z·cosφ
X = Z·sinφ
Pe baza ultimilor doua relatii se poate stabili ca R, X si Z formeaza un triunghi dreptunghic ca in figura.
Defazajul dintre u si i
Intre tensiunea u aplicata la borne si intensitatea curentului i din circuit exista un defazaj care se calculeaza cu relatia 7)
φ = arctg(ω·L - 1/ω·C)/R = arctg(XL - XC)/R = arctgX/R   (rad, sau grade).   7)
Modificand frecventa generatorului si pastand amplitudinea tensiunii sale constante se modifica amplitudinea curentului din circuit pentru ca se schimba impedanta Z conformrelatiei 1).
Defazajul reprezinta diferenta dintre fazele initiale sau totale a doua marimi de aceeasi frecventa.
Cunoscand ca tensiunea de la bornele circuitului este
u = Um·sin(ωt + φ),
iar intensitatea curentului care s-a stabilit in circuit este
i = Im·sinωt,
atunci defazajul dintre cele doua marimi este φ, care se modifica odata cu frecventa conform relatiei 7).
defazajul.dintre.u.si.i
Semnul defazajului dintre u si i determina caracterul si natura circuitului:
- φ > 0;XL > XC, circuitul este de natura inductiva (caracter inductiv). Tensiunea este defazata inaintea curentului(X>0)
- φ = 0; XL = XC, X = 0 si Z = R. Circuitul este de natura rezistiva(caracter rezistiv). Tensiunea si intensitatea curentului sunt in faza.
- φ < 0; XL - XC = X < 0. Circuitul este de natura capacitiva (caracter capacitiv). Tensiunea este defazata in urma intensitatii curentului alternativ.


Comfort Therm

emisie-receptie


prod.tem.alt
c.a.mon
Imagini
Imagini


Ştiaţi că...

¤ Wilhelm Conrad Röntgen a fost invitat la catedra de fizica din München, ceea ce era o noua recunoastere a meritelor sale.

refractia
Newsletter

electro
sus

« Pagina precedenta        Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin