circuite electrice
Pentru meniu faceti click dreapta pe banner (sau pe orice imagine).

Google

Circuite electrice

reputatie
Facebook widgets Twitter widgets Google plus widgets

Relatia dintre impedanta si componentele sale

Navigare

¤ Acasa

¤ Curentul continuu

¤ Campul magnetic

¤ Curentul alternativ    monofazat

¤ Curentul alternativ    trifazat

¤ Probleme

¤ Bacalaureat fizica

¤ Harta site


Cuprins

   
   Curentul alternativ
   monofazat

¤ Producerea tem    alternativa

¤ Valoarea efectiva a
   curentului alternativ


¤ Circuitul de curent    alternativ RLC serie

¤ Relatia dintre
   impedanta si
    componentele sale


¤ Tensiunea pe    elementele    circuitului
    RLC serie


¤ Puterile in circuitul
   de curent alternativ


¤ Puterea activa

¤ Puterea reactiva
   Puterea aparenta


¤ Diagrama vectoriala a
   tensiunii si curentului
   alternativ


¤ Diagrama vectoriala a
   impedantei


¤ Exprimarea complexa
   a functiilor armonice


¤ Rezolvarea circuitului
   RLC serie prin
   metoda
   complexa


¤ Exprimarea
   impedantei
    in complex


¤ Puterile in complex

¤ Circuitul de curent
   alternativ RLC
   paralel


¤ Rezonanta tensiunilor

¤ Rezonanta
    intensitatilor


¤ Aplicatii Metoda
   complexa


Aplicatii Metoda
   complexaInainte
u=f(t)

Raportul dintre amplitudinea sau valoarea efectiva a tensiunii alternative u de la bornele circuitului si amplitudinea sau valoarea efectiva a intensitatii curentului din circuit reprezinta impedanta reala a circuitului notata cu Z. Um = Im·√[R2 + (ω·L - 1/ω·C)2]
Z = Um/Im = U/I = √[R2 + (ω·L - 1/ω·C)2]   1)
Impedanta reala a circuitului se masoara in ohm.
U = Z·I
Um = Z·Im   2)
I = U/Z
Im = Um/Z
Relatiile 2) reprezinta legea lui Ohm sub diferite forme. Impedanta joaca in curentul alternativ acelasi rol pe care il joaca rezistenta in curent continuu.
Se mai introduc urmatoarele notiuni:
- reactanta inductiva notata cu XL = ω·L = 2πν·L   (Ω)   3)
- reactanta capacitiva notata cu XC = 1/ω·C = 1/2πν·C   (Ω)   4)
- reactanta totala notata cu X = XL - XC = ω·L - 1/ω·C   (Ω)   5)
Inlocuind relatiile 3), 4) si 5) in relatia 1) se obtine:
Z = √[R2 + (XL - XC)2] = √[R2 + X2]    (Ω)   6) Ori ce circuit in curent alternativ este format dintr-o rezistenta si reactanta Z = √[R2 + X2
tgφ = X/R (vezi relatia 5) pagina precedenta)
cosφ = 1/√(1 + tg2φ) = R/√[R2 + X2] = R/Z.
X,R.si.Z Componentele impedantei sunt rezistenta si reactanta. Din ultima relatie:
R = Z·cosφ
X = Z·sinφ
Pe baza ultimilor doua relatii se poate stabili ca R, X si Z formeaza un triunghi dreptunghic ca in figura.

Defazajul dintre u si i
Intre tensiunea u aplicata la borne si intensitatea curentului i din circuit exista un defazaj care se calculeaza cu relatia 7)
φ = arctg(ω·L - 1/ω·C)/R = arctg(XL - XC)/R = arctgX/R   (rad, sau grade).   7)
Modificand frecventa generatorului si pastand amplitudinea tensiunii sale constante se modifica amplitudinea curentului din circuit pentru ca se schimba impedanta Z conformrelatiei 1).
Defazajul reprezinta diferenta dintre fazele initiale sau totale a doua marimi de aceeasi frecventa.
Cunoscand ca tensiunea de la bornele circuitului este
u = Um·sin(ωt + φ),
iar intensitatea curentului care s-a stabilit in circuit este
i = Im·sinωt,
atunci defazajul dintre cele doua marimi este φ, care se modifica odata cu frecventa conform relatiei 7).

defazajul.dintre.u.si.i

Semnul defazajului dintre u si i determina caracterul si natura circuitului:
- φ > 0;XL > XC, circuitul este de natura inductiva (caracter inductiv). Tensiunea este defazata inaintea curentului(X>0)
- φ = 0; XL = XC, X = 0 si Z = R. Circuitul este de natura rezistiva(caracter rezistiv). Tensiunea si intensitatea curentului sunt in faza.
- φ < 0; XL - XC = X < 0. Circuitul este de natura capacitiva (caracter capacitiv). Tensiunea este defazata in urma intensitatii curentului alternativ.

Ştiaţi că...

¤ Wilhelm Conrad Röntgen a fost invitat la catedra de fizica din München, ceea ce era o noua recunoastere a meritelor sale.

¤ Röntgen in timpul primului razboi mondial a inceput sa sufere de foame si pe umerii batranului de 70 de ani a mai cazut si grija casei.Sus → Relatia dintre impedanta si componentele sale

Sus → Defazajul dintre tensiune si intensitate


«Pagina precedenta Pagina urmatoare»

© 2015 - All Rights Reserved