circuite electrice
Pentru meniu faceti click dreapta pe banner (sau pe orice imagine).

GoogleCircuite electrice


img01
Facebook widgets Twitter widgets Google plus widgetsRelatia dintre impedanta si componentele sale

Navigare

¤ Acasa

¤ Curentul continuu

¤ Campul magnetic

¤ Curentul alternativ    monofazat

¤ Curentul alternativ    trifazat

¤ Probleme

¤ Bacalaureat fizica

¤ Harta site


Cuprins

   
   Curentul alternativ
   monofazat

¤ Producerea tem    alternativa

¤ Valoarea efectiva a
   curentului alternativ


¤ Circuitul de curent    alternativ RLC serie

¤ Relatia dintre
   impedanta si
    componentele sale


¤ Tensiunea pe    elementele    circuitului
    RLC serie


¤ Puterile in circuitul
   de curent alternativ


¤ Puterea activa

¤ Puterea reactiva
   Puterea aparenta


¤ Diagrama vectoriala a
   tensiunii si curentului
   alternativ


¤ Diagrama vectoriala a
   impedantei


¤ Exprimarea complexa
   a functiilor armonice


¤ Rezolvarea circuitului
   RLC serie prin
   metoda
   complexa


¤ Exprimarea
   impedantei
    in complex


¤ Puterile in complex

¤ Circuitul de curent
   alternativ RLC
   paralel


¤ Rezonanta tensiunilor

¤ Rezonanta
    intensitatilor


¤ Aplicatii Metoda
   complexa


Aplicatii Metoda
   complexaInainte
u=f(t)
Raportul dintre amplitudinea sau valoarea efectiva a tensiunii alternative u de la bornele circuitului si amplitudinea sau valoarea efectiva a intensitatii curentului din circuit reprezinta impedanta reala a circuitului notata cu Z. Um = Im·√[R2 + (ω·L - 1/ω·C)2]
Z = Um/Im = U/I = √[R2 + (ω·L - 1/ω·C)2]   1)
Impedanta reala a circuitului se masoara in ohm.
U = Z·I
Um = Z·Im   2)
I = U/Z
Im = Um/Z
Relatiile 2) reprezinta legea lui Ohm sub diferite forme. Impedanta joaca in curentul alternativ acelasi rol pe care il joaca rezistenta in curent continuu.
Se mai introduc urmatoarele notiuni:
- reactanta inductiva notata cu XL = ω·L = 2πν·L   (Ω)   3)
- reactanta capacitiva notata cu XC = 1/ω·C = 1/2πν·C   (Ω)   4)
- reactanta totala notata cu X = XL - XC = ω·L - 1/ω·C   (Ω)   5)
Inlocuind relatiile 3), 4) si 5) in relatia 1) se obtine:
Z = √[R2 + (XL - XC)2] = √[R2 + X2]    (Ω)   6) Ori ce circuit in curent alternativ este format dintr-o rezistenta si reactanta Z = √[R2 + X2
tgφ = X/R (vezi relatia 5) pagina precedenta)
cosφ = 1/√(1 + tg2φ) = R/√[R2 + X2] = R/Z.
X,R.si.Z
Componentele impedantei sunt rezistenta si reactanta.
Din ultima relatie:
R = Z·cosφ
X = Z·sinφ
Pe baza ultimilor doua relatii se poate stabili ca R, X si Z formeaza un triunghi dreptunghic ca in figura.
Defazajul dintre u si i
Intre tensiunea u aplicata la borne si intensitatea curentului i din circuit exista un defazaj care se calculeaza cu relatia 7)
φ = arctg(ω·L - 1/ω·C)/R = arctg(XL - XC)/R = arctgX/R   (rad, sau grade).   7)
Modificand frecventa generatorului si pastand amplitudinea tensiunii sale constante se modifica amplitudinea curentului din circuit pentru ca se schimba impedanta Z conformrelatiei 1).
Defazajul reprezinta diferenta dintre fazele initiale sau totale a doua marimi de aceeasi frecventa.
Cunoscand ca tensiunea de la bornele circuitului este
u = Um·sin(ωt + φ),
iar intensitatea curentului care s-a stabilit in circuit este
i = Im·sinωt,
atunci defazajul dintre cele doua marimi este φ, care se modifica odata cu frecventa conform relatiei 7).
defazajul.dintre.u.si.i
Semnul defazajului dintre u si i determina caracterul si natura circuitului:
- φ > 0;XL > XC, circuitul este de natura inductiva (caracter inductiv). Tensiunea este defazata inaintea curentului(X>0)
- φ = 0; XL = XC, X = 0 si Z = R. Circuitul este de natura rezistiva(caracter rezistiv). Tensiunea si intensitatea curentului sunt in faza.
- φ < 0; XL - XC = X < 0. Circuitul este de natura capacitiva (caracter capacitiv). Tensiunea este defazata in urma intensitatii curentului alternativ.


Ştiaţi că...

¤ Wilhelm Conrad Röntgen a fost invitat la catedra de fizica din München, ceea ce era o noua recunoastere a meritelor sale.

¤ Röntgen in timpul primului razboi mondial a inceput sa sufere de foame si pe umerii batranului de 70 de ani a mai cazut si grija casei.
banner.logo (1)


© 2015 - All Rights Reserved