circ.el

Circuite electrice
Rezolvare Conductia electrica 1Datele problemei 1.2
Rezolvarea problemei
Calculul numeric
S = 1 cm2 = 10-4 m2
a) I = Q/t = N·e/t
a) N/t = 10 A/1,6·10-19C
I = 10 A
N/t = I/e ;
N/t = 6,25·1019 1/s.
no = 4·1022cm-3 = 4·1028m-3;
b) N = no·V = no·S·vn·t
b) vn = 10 A/(4·1028m-310-4·
a) N/t ?(1/s)
Din a) rezulta:|
m2·1,6·10-19C)
b) vn ?(m/s)
I = no·V = no·S·vn·t·e/t
vn = 1,56·10-5 m/s
c) vn/vt ?
I = no·S·vn·e
c) √v = vt = 1,17·105 m/s
T = 300K, e = 1,6·10-19C,
vn = I/no·S·e
vn/vt = 1,34·10-10
m = 9,1·10-31kg,
c) εtr = mv2/2 = 3/2·kT*
Vezi legea lui Ohm
k = 1,37·10-23J/K
√v = vt = √3kT/m
*εtr → en. cin. medie de translatie a electronului


Datele problemei 1.3
Rezolvarea problemei
Calculul numeric
j = 1 A/mm2 = 106A/m2
j = I/S = Q/S·t
j = no·V·e/S·t
vn= (106A/m226,98kg/Kmol)/
/2,7·103kg/m36,023·10261/ /Kmol·1,6·10-19C
M = 26,98kg/Kmol
j = no·S·vn·t·e/S·t| j = no·vn·e ρ = 2,7·3kg/m3
vn = j/no·e
vn = 1,04·10-4m/s
vn ?(m/s)
ρ = M/VM
*nat/V se aplica regula de trei simpla:
no = nat/V
*nat/V = ρ·NA/M
VM ... NA
V ... nat → nat/V = no = NA/VM
e = 1,6·10-19C
vn = j·M/ρ·NA·e
Din expresia densitatii→nat/V
NA = 6,023·10261/Kmol
care se inlocuieste in vn


Datele problemei 1.4
Rezolvarea problemei
Calculul numeric
10 km = 104 m
l = vn·t
t = 108m2/4,78·10-3m2·V-1·s-1·220V
U = 220 V
vn = μ·E
t = 9,5·107s
μ = 4,78·10-3m2/V·s
vn = μ·U/l
t ≈3 ani
t ? (s)
t = l2/μ·U


Pentru E*: In vecinatatea conductorului rectiliniu intensitatea campului electric are modulul egal cu modulul intensitatii campului electric din conductor si are aceeasi orientare, adica are directia paralela cu conductorul si sensul de la potential electric mare la potential mic.
sigurante.arse
Gasiti siguranta sau sigurantele arse din cele doua figuri


banner.probleme
curenti.de.contur banner.c.e

Ştiaţi că...

¤ Lui M. Faraday i s-a acordat postum denumirea de parinte al electrotehnicii, datorita faptului ca experimentele lui au servit ca punct de plecare in foarte multe aplicatii practice.

¤ In 1927 la varsta de 25 de ani Paul Dirac a pus bazele mecanicii cuantice relativiste, a prevazut existenta antiparticulelor, descoperite ulterior pe cale experimentala.

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

ascensor.u
teste-fizica
Imagini
ImaginiNewsletterbob.ind
sus

« Pagina precedenta      Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   Google plus widgets   linkedin