Circuite electrice
dilatarea

Rezolvare Conductia electrica 2   1.5
Datele problemei
Se da:
l = 10 m,    S = 1 mm2 = 10-6m2,
U = 0,62 V,     I = 4 A,
concentratia electronilor este egala cu numarul
atomilor de Cu din unitatea de volum,
e = 1,6·10-19C,    NA = 6,023·10261/Kmol,
M = 63,54 kg/Kmol,    ρ = 8,93·103kg/m3,
mo = 9,1·10-31kg.
Se cere:     tc ?(s)
Rezolvarea problemei
I = Q/t = N·e/t = n·V·e/t = n·S·l·e/t = n·e·S·vn,    1)
Viteza medie a purtatorilor negativi
(electronilor) in intervalul de timp tc dintre doua ciocniri consecutive este
vn = a·tc/2     2)
Forta care actioneza asupra electonului este:
F = mo·a = e·E = e·U/l, → a = e·U/mo·l, deci
vn = [e·U/2mo·l]·tc,    3)
Se introduce relatia 3) in 1) si rezulta :
I = n·e2·S· [U/2mo·l]·tc,
Timpul dintre doua ciocniri consecutive este:
tc = 2mo·l·I/n·e2·S·U.    4)
Daca in volumul molar se afla NA atomi, atunci in unitatea de volum numarul atomilor este:
nat = n = NA/VM = ρ·NA/M, deoarece din expresia densitatii VM = M/ρ
Rezulta: tc = 2mo·l·I·M/ρ·NA·e2·S·U.    5)
Calculul numeric
tc = [2·9,1·10-31kg·10m·4 A·63,54 kg/Kmol]/
8,93·103kg/m3·(1,6·10-19C)2·
·6,023·10261/Kmol· 10-6m2·0,62 V ≈ 5,42·10-14s.

   1.6
Datele problemei
Se da:
I = 6,3 mA = 6,3·10-3 A
d = 1mm = 10-3 m
no = 2·1022 1/cm3 = 2·1028 1/m3
vn ?(m/s) e = 1,6·10-19 C
Rezolvarea problemei
I = Q/t = N·e/t = no·V·e/t =
no·S·l·e/t = no·S·vn·e,
S = π·r2 = π·d2/4
I = [π·d2/4]·no·vn·e,
vn = 4·I/π·d2·no·e
Calculul numeric
vn = [4·6,3·10-3 A]/2·1028·1/m3·3,14·-6m2·1,6·10-19C
vn = 2,507·10-6 m/s
   1.7
Datele problemei
Se da:
S = 10 mm2 = 10-5 m2
t = 0,5 min = 30 s
n = 1022 electroni
a) I ?(A)
b) j ?(A/m2)
Rezolvarea problemei
a) I = n·e/t
b) j = I/S
Calculul numeric
a) I = 1022·1,6·10-19 C/30s I = 53,3 A
j = 53,3·105 A/m2
sigurante.arse
Gasiti siguranta sau sigurantele arse din cele doua figuribanner.probleme
curenti.de.contur banner.c.e

Ştiaţi că...

¤ Robinson Crusoe, eroul celebrului roman al lui Daniel Defoe, a fost "construit" de autorul sau dupa modelul marinarului englez Alexander Selkirk, naufragiat real (1704-1709).

logo
Bacalaureat fizica

Noutati
Sunt date solutiile la toate subiectele de fizica din anul 2014
Ex:
Mecanica 2014

ascensor.u
Fuziunea nucleara

Imagini
ImaginiNewsletter

bob.ind
sus

« Pagina precedenta

  Pagina urmatoare »Postati:

Facebook widgets   Twitter widgets   linkedin